Investera inte politiskt

Ledare
PUBLICERAD:
De flesta av oss har inte pengar att kasta bort på prestigeinvesteringar. Kapitalet måste förvaltas på ett gott sätt och med framtida avkastning som mål. Samtidigt saknar många tiden och kunskapen för att själva göra detta.

Därför finns exempelvis Sjunde AP-fonden som förvaltar premiepensionerna för de så kallade soffliggarna, det vill säga dem som inte har gjort ett eget aktivt fondval. De övriga AP-fonderna utgör en mindre men viktig del av inkomstpensionssystemet tillgångar.

I stort måste dessvärre förtroendet för pensionssystemet sägas påminna mer om en förhoppning. Detta till trots har riksdagen vidtagit åtgärder för att begränsa AP-fondernas möjligheter att skapa mesta möjliga avkastning. Vid årsskiftet trädde den regeländring i kraft som innebär att fonderna måste ta hänsyn till miljön i sina investeringar. Tanken är att pensionsfonderna ska se till att Sverige uppfyller sina åtaganden på klimat- och miljöområdet. En sådan cynism är svår att föreställa sig från någon med i närheten av en medelinkomst.

Hur starkt det nya kravet visar sig vara i praktiken återstår att se. I teorin är avkastningskravet fortfarande överordnat. Men offentliga institutioner tenderar att lyssna när politikerna talar. Det är delvis också poängen. Således har de allmänna pensionsfonderna fått ett annat huvuduppdrag än att trygga tillgångarna för pensionssystemet.

Även bankerna gör sitt för att få oss att frivilligt investera i etiska och klimatsmarta fonder. Inte minst marknadsförs detta aggressivt vad gäller sparande för barn. Det står naturligtvis var och en fritt att investera egna medel efter eget behag, men det är värt att höja ett varningens finger för dessa politiserade fonder. För det är vad de är. Vad som accepteras som exempelvis klimatsmart har mer att göra med rådande politiska trender än med vad som faktiskt är effektivt. Marknader som styrs efter politiska önskningar tenderar att brista i långsiktig avkastning.

Skulle verklighetens behov och omständigheter styra skulle svensk energipolitik snarast inriktas mot mer kärnkraft. I dag görs kärnkraftselen olönsam genom subventioner av andra energislag. Detta trots att kärnkraften är fossilfri och det enda alternativet för att tillgodose vårt ökade energibehov när fossila bränslen ska bytas ut mot eldrift i allt fler sektorer. Detta erkänns av såväl FN:s klimatpanel IPCC som Internationella energirådet, IEA. Filantropen och it-jätten Microsofts grundare Bill Gates sammanfattar det på sin blogg: ”Kärnkraft är idealt för att hantera klimatförändringarna, eftersom det är den enda koldioxidfria skalbara energikällan som är tillgänglig 24 timmar om dagen.”

Att kärnkraft ändå inte skulle accepteras som en klimatsmart investering säger allt om varför politiskt styrda investeringar är en dålig idé.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.