Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Till kapitalismens försvar

Publicerad:

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på insändaren av Jonatan Malm PD 18/5, “Vi måste säga farväl till kapitalismen”:

Jag skulle vilja säga att det är kapitalismen och marknadsekonomi som kommer att rädda kommande generationer ifrån att leva sämre än vad till exempel vi i dagens Sverige gör. Att lägga skulden på kapitalismen är inte rättvist.

För det första är de flesta västerländska länder någon form av blandekonomier. Till exempel kapitalistiska marknadsekonomier där företagen och anställda betalar skatt som används av offentlig sektor för att tillgodose de primära ansvars uppgifterna så som sjukvård, skola, polis med mera.

För det andra är marknaden med företag hårt reglerad av staten och får således inte göra vad de vill eller hur som helst. Vidare är våra transaktioner med företagen frivilliga. Gillar man inte det kapitalister säljer så behöver man heller inte köpa det.

För det tredje så betyder inte ekonomisk tillväxt att vi ska förbruka mer och mer tillgångar. Utan det betyder att producera mer för mindre.

Vidare nämner Jonatan att ekosystem skövlas. Jag tolkar det som att han menar till exempel skog. Enligt United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) så minskar avskogningen och den har nästan stagnerat. Mellan 2010-2015 såg de en netto minskning på 0.08 procent av skogsområde varje år i världen och Brasilien en netto minskning på 0.2 procent per år. Här är det viktigt att också belysa ökningen av skog har påbörjats i många lände, till exempel Kina, Ryssland och Vietnam. Nordamerika och Europa har idag mer skog än före industrialiseringen.

Det är sant som Jonatan Malm nämner att klyftor skapas under nuvarande ekonomiska system och det är ett av de svåraste problemen att lösa. För stora klyftor kan leda till osämja och förakt. Föraktet mot de rika är dock tyvärr ofta större än medkänslan för de som är fattigare. Men det är också det kapitalistiska systemet och en friare marknad som bäst lyfter människor ur fattigdom. Mellan 1990 och 2015 minskade antalet som lever i extrem fattigdom, mindre än 1.90 dollar per dag, från 36 procent till 10 procent. Vilket år 2015 motsvarade cirka 736 miljoner människor världen över. Kapitalism är inget nollsummespel där en blir rik på någon annans bekostnad.

Jag skulle vilja säga, till skillnad från Jonatan Malm, att göra ansvarsfulla välgenomtänkt individuella och kloka val är det vi behöver mer av. Vad är alternativet? Att staten faktiskt bestämmer vad du ska köpa och äga? Det är illa nog nu när staten subventionerar dess nuvarande preferenser.

Enligt mastersstudenten i nationalekonomi Ellen Gustafssons rapport "Effektiv klimatpolitik? En granskning av partiernas förslag". Så är det Moderaterna som har den klimat effektivaste politiken. Moderaterna satsar mer på internationella investeringar som har bäst effekt för miljön. Deras budget är mindre men den får störst effekt, pengarna satsas rätt och i enlighet med vad Konjunkturinstitutet anser är effektiva åtgärder.

Framtida generationer kommer inte att tacka oss för att vi har givit mer makt åt staten i allmänhet och EU i synnerhet.

Jon Ståhl

Artikeltaggar

InsändareKinaModeraterna