Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Pensionerna behöver också betalas ut

Publicerad:
Brist på personal och kompetens gör att Västra Götalandsregionen behöver tänka i nya banor, anser Peter Heie (C) och Linda Jansson (M). De tycker det är viktigt att vårdpersonalen arbetar med rätt saker, sådant som skapar värde för patienterna.
Brist på personal och kompetens gör att Västra Götalandsregionen behöver tänka i nya banor, anser Peter Heie (C) och Linda Jansson (M). De tycker det är viktigt att vårdpersonalen arbetar med rätt saker, sådant som skapar värde för patienterna. Foto: Helena Lindgren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Replik på debattartikel från Socialdemokraterna angående Västra Götalandsregionens budget, publicerad den 11 juli 2019:

Bara mera pengar till vården är ingen lösning på vårdens utmaningar. Socialdemokraterna tänkte dessutom ta pengarna, en halv miljard, från moderförvaltningen, det vill säga pensionspengar. Är det viktigare att ge sjukhusen mera pengar än att betala ut pensioner till dem som arbetat inom vården?

Att bara tillföra mer pengar till vården och sedan tro att det ger mer vård och kortare köer är en villfarelse. Stora satsningar har gjorts på hälso- och sjukvården de senaste fem åren av grönblå samverkan. Resurserna har ökat med 7 miljarder kronor och cirka 3 000 fler har anställts. Däremot krävs andra insatser än bara mera pengar.

Är lurendrejeri

Socialdemokraterna påstår att de hade 92 miljoner kronor mer till vården i Fyrbodal i sin budget. Vad de inte talar om är att de hade tänkt dränera regionens moderförvaltning på cirka 500 miljoner kronor. Det är pengar som behövs för att betala ut pensioner till vårdpersonalen. Med en tom pensionskassa hade enda möjligheten varit att ta tillbaka pengarna igen. Att ge med ena handen och ta tillbaka med den andra är inte någon ekonomisk satsning, det är lurendrejeri.

Vi står inför stora utmaningar och kan inte organisera vården som tidigare. Vi har en växande äldre befolkning och ökade krav från medborgarna att kunna nå vården snabbt. Befolkningens uppfattning om förtroendet för hälso- och sjukvården ger en bild av hur vården fungerar och har stor betydelse för den fortsatta utvecklingen. SKL:s Hälso- och sjukvårdsrapport 2019 som släpptes i veckan visar att det är minskat förtroende och bristande tillgänglighet i vården.

Ökad kvalitet

Samtidigt läggs resurser på medicinsk forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder vilket gör att vi har ökad kvalitet i vården. Överlevnaden vid cancer, efter stroke och hjärtinfarkt ökar, vilket såklart är glädjande. En utveckling som sparar både lidande samt skattemedel och gör att personalen kan ägna sig åt andra patientgrupper.

Brist på personal och kompetens är en annan anledning som tvingar oss till att tänka nytt. Vårdens medarbetare ska jobba med rätt saker som skapar värde för patienterna.

Därtill behövs förenkling i administrationen, både via den stora satsningen som görs på digitalisering och genom införandet av en administrativ utmaningsrätt, då byråkratin generellt måste minska. Genom mera tillit och mindre pekpinnar ovanifrån kan arbetsmiljön förbättras om personalen inkluderas mer i förändringsarbetet.

Peter Heie (C)

ordförande, styrelsen för Nu-sjukvården

Linda Jansson (M)

ordförande, norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Artikeltaggar

InsändareLinda JanssonNorra hälso- och sjukvårdsnämndenNU-sjukvårdenPeter HeieRegionfullmäktigeSocialdemokraternaVästra Götalands länVästra Götalandsregionen