Hoppa till huvudinnehållet

Ansvaret måste delas

Publicerad:
Reporter Lennart Widing
Lennart Widing
hovpredikant Tydjebyn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Kolumnen 8 augusti 2019

Bengtsfors går mot konkurs, hävdar kommunstyrelsens ordförande Stig Bertilsson (M) i ett brev till regeringen. En kommun kan inte gå i konkurs på samma sätt som ett företag, men kapsejsa ekonomiskt går förstås. Bertilssons brev får ses som en lika viktig som nödvändig opinionsyttring från kommunsektorn.

Bakgrunden är att staten svarar för etableringsstöd för nyanlända invandrare under två år. Därefter övergår alltmer av kostnaderna från staten till kommunerna. Genomsnittstiden för en nyanländ att komma i arbete är sju år. Behovet av försörjningsstöd och annan kommunal service upphör alltså inte efter två år. För många små kommuner blir detta en tung belastning. Detta i synnerhet som man utöver ansvaret för nyanlända redan kan ha kostnader för försörjningsstöd på en hög nivå. Enligt Ekonomifakta var antalet bidragsförsörjda i Bengtsfors 19 procent av befolkningen förra året. Fler småkommuner har varnat för att de tvingas ta ett ansvar som de inte utan vidare kan bära.

Enligt Bertilsson kan Bengtsfors gå back med 30 miljoner kronor redan nästa år. Det är mycket pengar för en kommun som är mindre än Åmål. Möjligheterna att ta in mer kommunalskatt är begränsade. Kommunen tillhör den tiondel av landets kommuner som har högst skattetryck.

Bertilsson har varit tydlig med att han inte vänder sig mot flyktinginvandring. Denna invandring måste emellertid vara ett ansvar som solidariskt delas mellan staten och små och stora kommuner. Självfallet har han rätt i detta.

Men kommunernas ekonomiska problem är mycket större än vad som kan förklaras med försöken att integrera nyanlända. En förklaring är demografin; antalet unga och äldre ökar vilket gör att behovet av äldreomsorg och skola ökar mest. Under de kommande tio åren ökar antalet äldre över 80 år med 50 procent, samtidigt som ökningen av antalet i yrkesverksam ålder stannar på 5 procent. Ett annat problem är att kommunernas skuldsättning stiger kraftigt. Utvecklingen för många kommuner är densamma som Bertilsson varnar för. De kommer att ha minus i kassan rätt snart.

Mycket av detta kan skyllas på staten som inte bara detaljstyr kommunerna utan också gör detta kortsiktigt som leder till att kommunpolitikernas planer kullkastas. Staten behöver också ta ett större ansvar för välfärdsbehoven och underlätta för fler att jobba några år till. De stora utmaningarna kräver nya arbetssätt; teknik, förebyggande insatser och annat.

Enkelt? Nej!

Artikeltaggar

Bengtsfors kommunBengtsfors kommun (org)KrönikorStig BertilssonTydje