Håll räven utanför

Krönikor
PUBLICERAD:
Kolumnen 13 augusti 2019.

Som bekant fick Åmålsdagen ställas in. Däremot samlade Hamnkalaset veckan innan, enligt kommunens beräkningar, 10 000 besökare. Imponerande siffra. Vi utgår från att kalaset innebar trivsamma upplevelser för såväl Åmålsbor som tillresta.

Att kommunen ställer sig bakom arrangemang är bra. Vi minns alla när ostindiefararen Götheborg besökte vår stad häromåret. Den upplevelsen vill man inte vara utan.

Huruvida arrangemang av nämnda slag till slut gör några bestående avtryck för kommunen när det gäller jobb och utveckling, får vi diskutera en annan gång. Grejor som förgyller tillvaron ska inte underskattas.

Sorgligt då för något år sen när nyheten spreds att Götheborg av ekonomiska skäl inte mer skulle få lukta hav. Men i veckan kom glädjande bulletiner från Göteborg. Företag har säkrat att skeppet till en början ska besöka hamnar i närområdet. Men det talas även om en andra resa till Kina.

Fast någon kurs mot Vänern ställs inte i brådrasket. Det blev krångligt och dyrt förra gången med master som måste tas ner för ledningar och broar.

Men glädjande att hon slipper åldras ständigt förtöjd vid kaj.

Glädjande var det också när jag i kvällningen såg tre tranor flyga ut mot en holme. Jajamensan. Det var gårdens tranunge – nyss ett rödbrunt bylte – som nu prövade sina vingar. Blivit flygg, som det heter på ornitologiska.

Nu ökar sannolikheten att årets unge överlever. Emellertid ber jag läsare i Ånimskogstrakten att inte sprida denna kolumn till traktens rävar.

Tog jag vatten över huvet? Namnförslag på badviken väller in. Återkommer senast vid isläggningen.

Göteborgare är bäst på vitsar och sånt. Sånt vet ju envar. Fast häromåret blev det oro kring Masthuggstorget. Stockholmsadvokaten Sven Unger kom med boken ”Inga ord efter mig”, som visade sig innehålla icke oävna ordvitsar. Där på Sveriges framsida förringades Ungers skrift. Den benämndes lite förklenande ”Vitsar från Pustan”, dvs ungerska vitsar.

Här ska emellertid erkännas att en och annan ordvits är i Göteborgsnivå. Jag väljer några som indirekt även kan få bli en hyllning till traktens spannmålsodlare:

– Har du fått korn på nån havre?

– Nej, men jag har siktat råg.

Populäraste grönsaken enligt Unger är bestselleri.

Centerns partisång: Små grödorna.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.