Åmål vid Vänern

Krönikor
PUBLICERAD:
Kolumnen 17 september 2019

Djuphamnen i Åmål har ju diskuterats på senare tid. Ett fartyg hade haft svårt att ta sig ut ur hamnen med sin last av grus från Euro Sands täkt i Hesselbacka i Tösse. Det befarades att en dyr muddring måste göras.

Mycket tyder på att relativt enkla åtgärder gör hamnen helt brukbar igen. I dagarna kommer för övrigt en av Thunbolagets båtar för att hämta grus. Värre är det inte.

Kommunen vill självklart göra en utredning om Åmåls behov av en djuphamn i framtiden. För närvarande är det bara grus som hanteras i hamnen. Men vad händer framöver?

Vad vi vet är att sjötransporterna på Vänern har ökat med tolv procent senaste året, att Trollhätte kanals kapacitet byggs ut och att många bedömare tror på ökad sjöfart av miljöskäl. Tankfartyg går åter regelbundet upp med olja till Karlstad. Och det talas om nya system för pråmtransporter.

Att i detta läge lägga ner Åmåls hamn vore oklokt. Och det har ingen heller föreslagit. Det vettiga just nu är att göra en smärre upprensning av bottnen. Kan troligen göras med skopa från kajen.

Skador på kajkanterna kan tills vidare fixas genom enkla avbärare så, att fartygssidorna skyddas.

Det bör sluta med begränsade kostnader totalt. Sen kan beslut om hamnens framtid tas när vi småningom vet hur utvecklingen på sjön blir.

Gentlemannen Lars Edström har lämnat oss. Jag kände honom inte närmare. Bara som just en artig, belevad och angenäm person. PD:s dödsannons häromdagen väckte lite minnen.

Lars Edström hade kommit till Åmål och öppnat sin tandläkarpraktik 1964. Så vi blev Åmålsbor samtidigt. Han kom att engagera sig i Folkpartiet. Vid valet 1970 förlorade Socialdemokraterna sin majoritet. Tössbo hade inlemmats med Åmål. Men de borgerliga hade den gången ingen kandidat till kommunalrådsposten. Bror Karlsson (S) fick fortsätta som kommunalråd.

Men Lars Edström nominerades till ordförande i skolstyrelsen. Bekymrade miner bland sossarna, som ostörda styrt stan i långliga tider: ”Har Edström tillräcklig erfarenhet? Hur ska det nu gå med skolan?”

Snart stod det klart att Lars var ett mycket gott val. ”Han är riktigt saklig och duktig. Och noga med att respektera alla ledamöter och åsikter” minns jag att tunge S-politikern Knut Hesselbom strax medgav.

Om Lars Edström har jag bara hört gott.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.