Så förgiftat är bruksområdet och fisken i sjön Ärr

Publicerad:
Sydöstra delen av Fengersfors bruk, området närmast ingången, är mest förgiftat visar den kompletterande förstudie som Åmåls kommun låtit göra. Foto: Andreas Dagström

Besökarnas favoritutrymmen på Fengersfors bruk är de mest förgiftade och ingen bör längre äta fisk som fångats i sjön Ärr.

Analysresultaten av fjolårets provtagningar är oroväckande läsning.

Åmåls kommun lät under 2019 genomföra en kompletterande förstudie på bruksområdet i Fengersfors, samt närliggande mesaupplag och deponi. Studien omfattar även Knarrbyån och sjön Ärr. Syftet med det hela är att klarlägga behovet av åtgärder till följd av de föroreningar som tidigare epokers industriverksamheter har lämnat efter sig.

Undersökningen omfattar jord, grundvatten, ytvatten, sediment, inomhusluft och byggnadsmaterial. Dessutom har det gjorts en miljöteknisk bedömning av lokalt fångad fisk.

Ingen oro för gift bland bruksarbetarna

Konsultföretaget som utfört studien konstaterar att analysresultaten visar på förhöjda halter av vissa metaller, alifatiska kolväten och polcykliska aromatiska kolväten. Alla dessa kan potentiellt sett utgöra hälsofara.

Bensen i bageriet

Noterbart är att ovanstående föroreningar främst konstateras i sydöstra delen av bruksområdet, det vill säga kring kaféet, bageriet och butiken. Frågan är om och eventuellt hur detta kan påverka besöksnäringen.

Kulturkooperativet Not Quite, som närmast blivit synonymt med all verksamhet på området, lockar varje år omkring 25 000 besökare, vilket gör bruket till Åmåls kommuns näst största turistmål, efter centralorten.

Bensen i inomhusluften påvisades i bageriet. Men det kan, enligt konsultföretaget, likaväl bero på att ugnarna drivs av ved som hur lokalerna användes under industriepoken.

Ingen fara att vistas

Mesaupplaget och deponin har förhöjda metallhalter i ytvattnet och grundvattnet. Polyklorerade bifenyler, PCB, hittades också i ett närliggande dike.

Låga halter av samma miljö- och hälsoskadliga ämnen påvisas även i Knarrbyån med förhöjda värden vid Kristinedalsdammen och utloppet mot Ärr.

Utifrån de två förstudier som nu har gjorts av ovanstående platser gör konsultföretaget bedömningen att hälsorisker inte helt kan uteslutas inom ett delområde av bruket, främst till följd av förhöjda halter bly och det cancerframkallande ämnet PAH.

– Dock bedöms riskerna som små för människor som vistas inom området tillfälligt, står det i slutrapporten.

Drick inte ut diket

Direkta hälsorisker kan däremot förekomma vid intag av sediment från diken i anslutning till mesaupplaget/deponin. Men troligtvis kommer inga tillbud av den typen att ske då området är svårtillgängligt för människor.

Konsultföretaget antar också att det föreligger hälsorisker vid intag av vild fisk från Ärr. Därför rekommenderas alla att sluta sätta tänderna i sådant som dragits upp ur sjön. Tidigare har det sagts att vuxna inte bör äta fisk fångad i Ärr oftare än en gång i kvartalet och att barn och kvinnor i barnafödande ålder bör undvika det helt och hållet.

– Utifrån nu och tidigare genomförda undersökningar kan inte en fullständig bedömning av åtgärdsbehov göras då undersökningarna är översiktliga. Genomförda undersökningar pekar dock på att åtgärder kan behövas inom delområde 1 på bruksområdet ifall det bedöms att oacceptabla hälsorisker förekommer, står det i rapporten.

Med delområde 1 menas den sydöstra delen av bruksområdet, närmast infarten.

Artikeltaggar

FengersforsNot QuiteNyheter

Så här jobbar PD med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.

Läs vidare