Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Inte bara A-traktorer – och inte bara i centrum

Publicerad:
Inte bara A-traktorer, utan andra fordon, stör också, skriver insändarskribenten.
Inte bara A-traktorer, utan andra fordon, stör också, skriver insändarskribenten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det är inte 50–60 fordon som kör omkring i Åmål och stör befolkningen dag och nattid utan det är 5–6 fordon den här årstiden.

Dessutom är det inte bara i ”centrala” delen av Åmål de åker runt, runt, runt med buller och jättestarka ljudanläggningar utan i HELA Åmål. Även in på alla små gator från norr till söder, allt för att störa och väcka sovande medmänniskor. Att få ett slut på detta kan inte vara så svårt för polisen eftersom det finns bestämmelser i Trafikförordningen som alla fordonsförare skall följa.

Mitt förslag är enkelt och bör vara lätt att genomföra. Kontrollera vilka fordon det är som kör onödigt och med störande ljud, fastslå med kamera om så behövs eller annan utrustning, stanna fordonen och tala om för föraren att denne utför en brottslig handling enligt Trafikförordningen 4 kapitlet paragraf 7 och 8. Vid upprepning efter tillsägelse fastställs givetvis bot enligt lagen.

I denna insändare nämner jag inget speciellt om A-traktorer på grund av att det inte bara är från dessa oljuden kommer utan även från andra fordon.

Trafikförordning [1998:1276] 4 kap:

"Föraren av ett motordrivet fordon skall behandla fordonet så att det inte bullrar onödigt mycket och i möjligaste mån se till att fordonet inte släpper ut avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenheter."

"Med ett motordrivet fordon får onödig och störande körning inte äga rum vid bostadsbebyggelse. Föraren av ett sådant fordon skall i övrigt anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte störs i onödan."

Snart hörselskadad

Artikeltaggar

ÅmålInsändare