Nya riktlinjer för 70-plussare i sikte

Politik | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna, hoppas att den skarpa 70-årsgränsen tas bort vad gäller coronarestriktionerna. Arkivbild.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Ändrade riktlinjer från myndigheterna för landets 70-plussare kan vara i sikte.
Jag hoppas att man tar bort den skarpa 70-plusgränsen, som gör att vi behandlas som människor som inte behövs i samhället, säger Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna, till TT.

Under torsdagsmorgonen presenterar socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson nya råd för personer över 70 år – en grupp som drabbats extra hårt av den pågående coronapandemin.

Folkhälsomyndighetens rådande riktlinjer har lett till att många i gruppen hamnat i isolering och ensamhet, då man uppmanats att undvika nära kontakter med vänner och barn och barnbarn.

"Myndiga individer"

Barbro Westerholm har engagerat sig starkt i frågan sedan riktlinjerna infördes under våren och säger att hon nu hoppas att gruppen 70-plussare inte längre kommer att särbehandlas.

-Jag hoppas att den här generationen nu kommer att betraktas som individer som är lika vuxna som 65–70-åringar – och att samma råd nu ska gälla för alla, men att man talar om att risken för att råka illa ut ökar med åldern.

Enligt Barbro Westerholm har myndigheternas fokus vid att "värna de äldre" i samhället" under pandemin lett till ett förminskande av en grupp, som i sin sammansättning är allt annat än homogen.

-Det är som att det inte handlar om myndiga individer med en självklar rätt att komma till tals och bli lyssnade på. Visst, det har sagts i all välmening – men man har samtidigt satt ett likhetstecken mellan en frisk 70-åring och en multisjuk 105-åring.

"Samma riktlinjer för alla"

Även Ingmar Skoog, psykiatriprofessor och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, säger att framtida riktlinjer vad gäller coronaumgänge bör vara lika för alla – med vissa förbehåll.

-Jag hoppas att man ska presentera att friska personer som är över 70 år och inte behöver äldrevård får samma riktlinjer som gäller för andra – men att man kanske varnar lite för att det förvisso finns en viss ålderseffekt.

Ingmar Skoog instämmer med Barbro Westerholm i att diskussionen länge haft en åldersdiskriminerande ton, där man understrukit skillnaden mellan den äldre delen av befolkningen och övriga medborgare.

-Felet är att man tidigare har dragit alla 70-plussare över en och samma kam, vilket lett till en väldig stigmatisering av alla som var över 70. De reducerades till en skör grupp som inte kunde klara sig själv.

Handlar om individer

Enligt Barbro Westerholm är det nu viktigt att myndigheterna inser att det i den pågående diskussionen kring restriktioner och riktlinjer handlar om individer– och inte om ett kollektiv.

-Isolering och ensamhet är allvarliga hälsorisker, vilket även WHO har varit väldigt tydliga med. Och att den här isoleringen redan har haft negativa effekter på hälsan är väldigt tydligt, säger hon.

Anna Grönberg/TT