Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Ny kriminalvårdsanstalt skulle betyda mycket

Publicerad:
Kriminalvårdens första så kallade typhus, på den öppna klass 3-anstalten Skenäs utanför Norrköping. Foto: Henrik Montgomery/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på insändare: Är jobben viktigare än trygghet? Publicerad i PD 24 december. Etableringen av en kriminalvårdsanstalt skulle betyda oerhört mycket för Åmål. Tidigare etableringar på nya orter har inneburit ungefär ett nytt jobb per intagen på en nyetablerad anstalt.

Därtill kommer att en så stor ny statlig verksamhet ger ökad efterfrågan på varor och tjänster lokalt, liksom mer efterfrågan för den lokala handeln. Fler jobb ger bättre förutsättningar för kommunens verksamheter, som skola och äldreomsorg.

En etablering skulle fördjupa det regionala samarbetet mellan Åmål och närliggande kommuner och vara mycket betydelsefull både för Västra Götalands och Värmlands län. Det skulle ge grund för att stärka kommunikationer och vidga vår lokala arbetsmarknad.

Det är anledningen till att vi, i brett politiskt samförstånd, har skrivit till Kriminalvården och föreslagit Åmål som etableringsort för en ny kriminalvårdsanstalt. Bakgrunden är en motion till Åmåls kommunfullmäktige, där 34 av 35 ledamöter den 31 mars 2020 ställde sig bakom förslaget. Det stämmer alltså inte att arbetet började med en riksdagsfråga, även om vi välkomnar att den ställdes.

Vi har mött stort stöd för vår vilja att få till stånd en etablering i Åmål. Om vi lyckas med detta avgörs av två saker: Kriminalvårdens behov och krav för att en etablering ska göras och hur väl vi i Åmåls kommun klarar att möta dessa. Därför är hela kommunen, både politiker och tjänstemannaorganisationen, inne i ett intensivt förberedelsearbete.

I våras genomförde kommunen en studie om de tekniska förutsättningarna för en etablering. Under hösten har vi studerat Kriminalvårdens krav och hur Åmål bäst kan möta dem.

När detta förberedelsearbete är färdigt och dialogen med Kriminalvården har kommit längre kommer vi att kunna svara på alla frågor i detalj. Vi kommer löpande informera alla kommuninvånare och alla som vill få en etablering på plats om hur arbetet fortskrider. Vi kommer i närtid att öppna en informationssida på kommunens hemsida där vi löpande ger information och underlag i processen, allt för att ge så god information som möjligt.

Behovet av nya platser i Kriminalvården är mycket stort och Åmål kan därför göra skillnad för att skapa ett tryggare Sverige. Men det avgörande är att en etablering vore genuint positiv för Åmål.

Låt oss dock konstatera att det inte finns någon anledning att tro att tryggheten i kommunen skulle minska med en etablering av en kriminalvårdsanstalt. Det är inte alls erfarenheten från andra kommuner med liknande etableringar. Närvaro av säkerhetsskapande myndigheter kan

istället bidra med att tryggheten skulle öka i Åmåls kommun. Vi har redan inlett dialog med Polisen om vår ambition om en etablering här. Alla i Åmål vet hur begränsad närvaro av poliser vi haft i Åmål och Dalsland de senare åren. Detta kan vara ett sätt att vända utvecklingen.

Sammantaget ser vi detta som en oerhört viktig möjlighet för Åmåls framtid. En förutsättning för att det ska lyckas är att vi enigt arbetar för att klara det.

Insändarfrågan som var publicerad i PD 24 december var ställd till Michael Karlsson (S). Då det har utsetts en tvärpolitisk styrgrupp i detta projekt där alla står bakom detta arbete, sker gemensamt svar från styrgruppen.

Michael Karlsson (S)

Christer Törnell (KD)

Ewa Arvidsson (S)

Jerry Saxin (S)

Lars-Olof Ottosson (C)

Lotta Robertsson Harén (MP)

Michael Karlsson (M)

Olof Eriksson (S)

Ove Kaye (SD)

Peter Olsson (V)

Peter Stenberg (L)

Artikeltaggar

Åmåls kommunÅmåls kommunChrister TörnellEwa ArvidssonInsändareJerry SaxinKriminalvårdenLars-Olof OttossonLotta Robertsson HarénMichael KarlssonMichael KarlssonOlof ErikssonOve KayePeter OlssonPeter Stenberg