Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Låt kommunerna bestämma över strandskyddet

Publicerad:
Kommunerna, som bäst känner till de lokala förutsättningarna, mycket bättre än länsstyrelserna, skulle kunna balansera de olika intressen och värden som strandskyddet påverkar, skriver företrädarna för Moderaterna.
Kommunerna, som bäst känner till de lokala förutsättningarna, mycket bättre än länsstyrelserna, skulle kunna balansera de olika intressen och värden som strandskyddet påverkar, skriver företrädarna för Moderaterna. Foto: Sten Lindström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Dagens strandskyddsregler utgör en allvarlig hämsko för byggande och företagsutveckling och är därtill en orimligt stor inskränkning i den grundlagsskyddade äganderätten. Detta är stora och allvarliga problem som inte löses genom mindre förändringar i gällande regelverk.

När strandskyddsutredningen den 14 december så presenterade sitt slutbetänkande, hoppades vi därför på förslag om ett i grunden reformerat strandskydd. Tyvärr infriades inte våra förhoppningar.

Strandskyddsutredningen innehåller beklagligt nog bara mindre förändringar av en dysfunktionell och stelbent lagstiftning. Enligt utredningens förslag ska kommuner bland annat kunna få ansöka om att få upphäva strandskydd i landsbygdsområden, men bara om en lång rad kriterier är uppfyllda. Vidare föreslås att det generella strandskyddet ska tas bort vid anlagda vatten som har tillkommit efter 1975 samt att strandskydd vid mycket små insjöar eller smala vattendrag skall slopas. Det är bra att exempelvis små bäckar och golfbanornas vattenhål inte ska omfattas av strandskydd, men dessa förslag illustrerar samtidigt att det är just bara är mindre förändringar i dagens regelverk som föreslås. De grundläggande problemen består.

Så som dagens strandskyddsregler är utformade och tillämpas är de ett hot mot både äganderätten och landsbygdens utveckling. Och det i onödan. Vi moderater är övertygande om att kommunerna, som bäst känner till de lokala förutsättningarna, mycket bättre än länsstyrelserna skulle kunna balansera de olika intressen och värden som strandskyddet påverkar. Vi föreslår därför att dagens generella strandskydd avskaffas och att kommunernas själva istället kan peka ut var ett strandskydd om 50 meter respektive ett utvidgat strandskydd om 100 meter ska gälla. På så sätt skulle möjligheter till byggande och landsbygdsutveckling dramatiskt kunna förbättras samtidigt som naturvärden skyddas och möjligheten till ett rörligt friluftsliv värnas.

Dalsland och Åmål behöver fler bostäder och bättre möjligheter att behålla och locka till sig nya invånare. För det är ett i grunden reformerat strandskydd viktigt. Låt kommunerna bestämma!

Johan Hultberg

moderat riksdagsledamot från Fyrbodal

Ann-Sofie Alm

moderat riksdagsledamot från Fyrbodal

Michael Karlsson

ordförande för Moderaterna Åmål

Artikeltaggar

Ann-Sofie AlmDalslandInsändareJohan HultbergMichael KarlssonStrandskyddÅmål