Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Nya möjligheter för Dalsland att utvecklas

Publicerad:
Landsorten behöver få möjligheten att dra nytta av de strandnära lägena, skriver Sven Callenberg från Åmål som företräder Lantbrukarnas Riksförbund i Västra Götaland.
Landsorten behöver få möjligheten att dra nytta av de strandnära lägena, skriver Sven Callenberg från Åmål som företräder Lantbrukarnas Riksförbund i Västra Götaland. Foto: Elinor Thuresson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Så har då äntligen strandskyddsutredningen presenterat sina förslag och budskapet är tydligt: Nu skall det bli enklare att bygga och utveckla i strandnära lägen.

LRF Västra Götaland ser det som en välkommen uppgörelse med en omodern och urban syn på landsbygden.

Strandskyddet har varit omdiskuterat under lång tid, men trots ett flertal små och större reformer med löften om förenklingar, så har det i praktiken inte blivit någon förbättring, utan snarare tvärtom.

I vattennära storstäder med hårt exploateringstryck forsätter husen växa upp, medan småföretagare och enskilda invånare på landsbygden stoppas.

Inte ens etableringar som syftat att locka folk till landsorten har klarat nålsögat och flera uppmärksammade rättsprocesser har skapat misstro mot regelverket, inte minst här i Åmål.

Därför välkomnade vi de direktiv som utredningen hade att följa. Där beskrevs att strandskyddet skulle göras om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången på sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Enklare på landsbygden och ett ökat lokalt inflytande var kommandot.

Som helhet har utredningen levererat på dessa punkter. Strandskyddet runt alla små sjöar och vattendrag skall tas bort, likaså strandskyddet runt anlagda våtmarker och bevattningsdammar. Kommunerna skall också få välja ut stora områden som antingen helt slipper strandskyddet alternativt får betydligt generösare dispensregler.

Från de Gröna näringarnas sida ville vi också att det utökade strandskyddet skulle avskaffas, inte minst med tanke på de stora brister som fanns i processen när dessa områden pekades ut.

Detta gick tyvärr inte utredningen vidare med, men förslagen är ändå betydande steg i rätt riktning. Från en stelbent lagstiftning skapad på 1970-talet, med oro för att all strand skulle bli överexploaterad, till ett flexibelt regelverk som tar hänsyn till de olika förutsättningar som råder runt om i landet. Landsorten behöver få möjligheten att dra nytta av de strandnära lägena. Utveckling och tillväxt får inte vara något som är reserverat för storstadsregionerna.

Nu finns det en mycket stor förväntan från hela landet , men också en hel del misstänksamhet. För är det något vi lärt oss över tid, så är det att det alltid finns människor som väljer att tolka strandskyddsreglerna som fan läser bibeln.

Det är därför av största vikt att den positiva ansats som utredningen har , leder till verkliga resultat.

Sven Callenberg

LRF Västra Götaland

Artikeltaggar

ÅmålDalslandInsändareLRFStrandskyddSven Callenberg