Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Mer pengar till vården i Åmål om Alliansen får bestämma

Publicerad:
Allianspartierna vill lägga ytterligare 5 miljoner kronor på vården, framför allt i en särskild satsning på arbetsmiljö. Foto: Ove Rydh

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I debatten om budgeten för Åmåls kommun för 2022, gör den styrande majoriteten med Socialdemokraterna i spetsen vad de kan för att framstå i vacker dager samtidigt som de försöker svartmåla Allianspartiernas politik.

Socialdemokraterna beskyller oss för att skära i verksamheterna när sanningen är att M, KD, L och C satsar på vården medan S, V och MP vräker ut pengar och lånar 17 miljoner kronor för att budgeten ska gå ihop.

Sanningen om Socialdemokraternas budget och styre av Åmål är nyckfull och ansvarslös. Bland de tydligaste exemplen framstår framför allt frågan om renoveringen och ombyggnaden av simhallen, där kostnaderna skenar och i dag uppgår till 47,5 miljoner kronor, där 11 miljoner kronor är prislappen för rutschkana. Detta är dessutom siffror som tagits fram långt före den oerhörda prisändring som byggbranschen drabbats av.

I samma liga ligger frågan om kommunhuset som S, V och MP påstår ska tömmas och byggas om till lägenheter. Beslutet är inte fattat utan de ekonomiska frågorna är fortfarande under utredning. Samma sak gäller för flera av de stora investeringar kommunalrådet under en tid ivrigt meddelat om. Sådant genande i stora ekonomiska beslut anser jag oroväckande och kan inte annat än beklagas. Spenderarivern hos kommunalrådet förefaller vara outtröttligt och hänsyn till kommunens ekonomi obefintlig.

Det stora sorgebarnet, som Socialdemokraterna inte har tagit sig an, är välfärds- och arbetsmarknadsnämnden, där verksamheten både går med stort underskott och det finns sedan flera år problem med hög sjukfrånvaro. Frågan om att säkerställa en god arbetsmiljö i vården, där alla medarbetare blir lyssnade på och ges möjlighet att trivas på sin arbetsplats har vi ställt tidigare till (S), men utan att ha fått svar.

Senaste rapporten visar att välfärds- och arbetsmarknadsnämnden ligger 6,8 miljoner kronor back och prognosen talar för att verksamheten går mot ett ännu större underskott om 9 miljoner kronor vid årsskiftet. Vilka är Socialdemokraternas åtgärder för att hejda och vända utvecklingen? Menar man möjligen att fröjdefullt plaskande i ny vattenränna blir den stora vändpunkten som kommer att skölja bort alla förvaltningens problem? Bröd och skådespel, mina vänner. Bröd och skådespel.

Moderaterna och de övriga Allianspartierna ser problemen och satsar på välfärden i vård, skola och omsorg. Vi satsar 5 miljoner kronor på vården, framför allt för att komma till rätta med personalens arbetsmiljö. Vi vill att Åmåls kommun ska bli och vara en attraktiv arbetsgivare, vilket ger nöjd personal som trivs.

Alliansen i Åmål tar ansvar för ekonomin. Rätt prioriteringar är alltid välfungerande kärnverksamheter. Moderaterna i Åmål sätter medborgarnas behov främst. En bra skola som ger kunskaper för livet, en god och trygg vård när man behöver och ett fungerande näringsliv för företag som ger jobb.

Michael Karlsson (M)

oppositionsföreträdare för Alliansen i Åmål

Artikeltaggar

Åmåls kommunInsändareKommunfullmäktigeModeraternaVälfärds- och arbetsmarknadsnämnden