Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Svenska ut och engelska in

Publicerad:
Utvecklingen går inte att hejda, resonerar insändarskribenten. Kunskap i engelska är mer värd än att vara svensktalande. Foto: LEIF R JANSSON / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svenska språket har spelat ut sin roll. Nyligen larmade föräldrar till förskolebarn att undervisningen i svenska språket var så undermålig att barnen inte bedömdes lära sig tillräckligt för att klara sina kommande skolår.

Saknar våra barns pedagoger kompetens för att ge barnen grundläggande kunskaper för livet... begränsas våra möjligheter. Som vi alltid fått lära oss: "Sveriges kunskapsnivå är överlägsen de flesta nationers"– att behålla det tillväxtförsprång uttrycket lovar.

Engelska språket dominerar allt mer. Titta och lyssna på olika informationsformer och du håller med.

I vardagen hör man mer och mer engelska ute bland människor. Vid utlämning av paket, på bilverkstäder och restauranger förväntas personalen hantera engelskan naturligt och självklart.

Hur många företag har engelska som koncernspråk?

Även i Åmåls offentliga rum är engelskan vanlig.

Reklamen sker alltmer i form av engelska "oneliners" (se där).

Barn växer upp med telefoner och "plattor" där engelska är mer frekvent än någonsin.

De 30- och 40-talister, som fortfarande har en svenskspråkig vana, är på väg ut.

Sverige har länge eftersträvat mångkulturalism och det är en lyckad målsättning – en del tycker att det går för fort – alls inte, utvecklingen kommer inte att hejdas, men då det oomtvistat förekommer problem med integration, där språket har en framträdande roll, är övergången naturlig till ett mer lättlärt språk.

Varför skall man tvingas lära sig ett komplicerat språk, då många redan i dag trots många år av Sverigevistelse inte kan kommunicera på vårt modersmål. Det finns också den som anger avsikt att återvända till sitt hemland, inte bara på semester, när tryggheten återställts där.

Då är kunskap i engelska mer värd än att vara svensktalande.

Det är tydligt att engelskan har vunnit språkstriden i västvärlden. Tyskland och Frankrike har kapitulerat. Inom EU finns drygt 20 officiella språk, men vi hör allt oftare engelska därifrån.

Få reportrar med självaktning lär sig annat språk.

Avskaffa SFI och övergå till engelskundervisning så kommer landet att spara förmögenheter som behövs inom andra angelägna samhällsområden.

Innan inriktningen blir helt engelsk bör man skapa en kanon av litteratur och språklära, så att forskare kan gräva i hur vi i Sverige uttryckte oss på "den gamla goda tiden".

Morsning engelska och goodbye svenska.

What say You?

Stefan Larson

Artikeltaggar

InsändaremodersmålSpråkUndervisning