Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Beslut väntas i februari om vem som tar över på Dalslands sjukhus

Publicerad:
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden väntas i februari ta beslut om upphandlingen av öppen somatisk vård på närsjukhusen.
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden väntas i februari ta beslut om upphandlingen av öppen somatisk vård på närsjukhusen. Foto: Tommy Löfgren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar/kommentar till insändare 30 december från Kommittén för Dalslands sjukhus.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har i sitt mål- och inriktningsdokument och i detaljbudget för 2022 som prioriterade aktiviteter att säkerställa att rekommendationerna i regionstyrelsens ”Hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering i Västra Götaland’ omhändertas, att verka för en jämlik vård oavsett geografisk hemvist, samt att verka för att mobil vård utgår från närsjukhusen.

Norra hälso- och sjukvårdsnämndens nuvarande avtal med Aleris Närsjukhus i Västra Götalandsregionen AB om verksamhet vid de tre närsjukhusen i Fyrbodal löper ut den 31 oktober 2022, och är då maximalt förlängt. Vid sammanträdet den 3 februari 2021 beslutade nämnden att genomföra en ny upphandling av öppen somatisk vård på närsjukhusen inom följande medicinska verksamhetsområden: barn- och ungdomsmedicin, gynekologi, internmedicin, hudsjukvård inklusive ljusbehandling, logopedi, ögonsjukvård och öron/näsa/hals.

För att attrahera fler potentiella anbudsgivare förändrade nämnden den 26 augusti 2021 upphandlingen genom att exkludera det komplexa uppdraget att tillhandahålla röntgen, som istället har ingått i en regiongemensam upphandling av radiologiska tjänster. Denna separata upphandling avslutades i slutet av november och Västra Götalandsregionen har tecknat avtal med Aleris Diagnostik AB.

Vid sammanträdet den 30 september 2021 fastställde nämnden den slutliga kravspecifikationen för upphandlingen av vård vid närsjukhusen, anbudstiden löpte ut den 15 december och tilldelningsbeslut förväntas under februari 2022.

För närvarande råder sekretess kring inkomna anbud, varför nämnden varken kan eller får kommentera detta ytterligare.

För att ytterligare stärka arbetet med en jämlik vård inom norra hälso- och sjukvårdsnämndens hela geografiska område, beslutade nämnden vid sitt sammanträde den 26 november 2021 att genomföra en översyn av nuvarande utbudsstruktur, utifrån befolkningens behov. Här ingår bland mycket annat prehospitalt och akut omhändertagande. Uppdraget kommer att delrapporteras för nämnden vid samtliga sammanträden under våren 2022, och enligt tidplanen slutrapporteras inför sammanträdet i juni.

För norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Linda Jansson (M)

ordförande

Artikeltaggar

DalslandDalslands sjukhusInsändareLinda JanssonNorra hälso- och sjukvårdsnämnden