Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Försvaret måste stärkas ytterligare i säkerhetskrisen

Publicerad:
Överlämningsceremonin av luftvärnssystem 103 Patriot på Lv 6 i Halmstad i november.
Överlämningsceremonin av luftvärnssystem 103 Patriot på Lv 6 i Halmstad i november. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Sveriges samlade försvarsförmåga måste stärkas för att möta det kraftigt försämrade säkerhetsläget. Moderaterna anser att det behövs ett försvarsanslag som motsvarar två procent av BNP för att Sveriges försvar på allvar ska kunna byggas upp.

Europa befinner sig i den allvarligaste säkerhetskrisen sedan 2014. Då anföll Ryssland Ukraina och annekterade Krim. Ryssland genomför nu återigen stora truppsammandragningar vid Ukrainas gräns. Över 100 000 ryska soldater befinner sig i Ukrainas omedelbara närhet. Ryssland har också lagt fram förslag om en ny europeisk säkerhetsordning som bland annat syftar till att lägga en död hand över såväl Ukrainas som Sveriges och Finlands möjligheter att bli Natomedlemmar.

Det försvarsbeslut som riksdagen tog i december 2020 gäller för perioden 2021–2025. Beslutet innebär de första stegen mot ett starkare försvar. Försvarsanslaget höjs till cirka 1,5 procent av BNP. Det möjliggör att krigsorganisationen kan utökas från 60 000 befattningar till 98 000. Ny materiel som nästa generations stridsflygplan och ubåtar kan tillföras försvaret. En rad nya regementen och förband etableras över hela Sverige.

För Västsveriges del innebär det bland annat att Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg inrättas för att skydda Göteborgs hamn och förbindelserna västerut. Marinstridskrafterna stärks de kommande försvarsbeslutsperioderna med nästa generations ubåtar och ytstridsfartyg. Luftvärnssystemet Patriot tillförs Luftvärnsregementet (Lv 6) i Halmstad.

Moderaterna har varit drivande i att försvaret nu får mer resurser och det är bra att det har gett resultat. Regeringen och statsminister Magdalena Andersson däremot har vid varje förhandling om försvaret de senaste åren velat sänka ambitionen för försvaret.

Försvarsbeslutet är dock ingen slutpunkt. Det är ett långsiktigt arbete att bygga försvarsförmåga. Vi ser även att det finns risker för fördyringar när det gäller stora materielprojekt. Försvarsmakten måste vara en attraktiv arbetsplats dit kompetent personal vill söka sig. Ska Sverige dessutom kunna hänga med i den allt snabbare teknikutvecklingen kommer även att krävas mer investeringar i områden som drönare och obemannade system, rymdbaserade system och cyberförsvar.

Moderaterna vill därför fortsätta att höja försvarsanslaget även efter 2025. Vi vill att riksdagen redan nu ska fatta beslut om 5 miljarder extra 2026 och ytterligare 5 miljarder 2026. Det kommer att lägga grunden för ett starkt och långsiktigt hållbart svenskt försvar.

Ann-Sofie Alm (M)

riksdagsledamot för Västra Götaland

Pål Jonson (M)

försvarspolitisk talesperson

Artikeltaggar

Ann-Sofie AlmFörsvaretInsändareModeraternaNatoVästra Götalands län