Åmålsförfattare aktuell med bok om den ädla damen Clotilde