Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Ord står mot ord i avtalsfrågan för kommundirektören

Publicerad:
Stadshuset i Åmål. Foto: Sofie Borg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

De borgerliga partierna säger, när det gäller avtalet för kommundirektören: Hög lön och frikostigt avgångsvederlag. Hela Alliansen tar avstånd från avtalet.

I PD den 17 februari: ”Från oppositionens sida uttrycks farhågor om att Åmål återigen riskerar bli sittande med ett långt och kostsamt avgångsvederlag, om Jan-Erik Samuelsson av någon anledning väljer att lämna eller blir tvungen till detsamma.”

Kommunalrådet Michael Karlsson (S): I mina ögon är det ett bra avtal. Michael Karlsson uttalar sig i PD den 17 februari: ”Men det handlar inte om 18 månader oavsett vad som händer. Flera olika parametrar måste infalla om hela vederlaget ska falla ut.”

PD:s Andreas Dagström kommenterar avtalet och tolkar Michael Karlsson: ”Skulle Jan-Erik Samuelsson exempelvis få ett nytt jobb med högre lön under uppsägningstiden, så behöver inte Åmåls kommun betala ut något. Och är den nya lönen lägre betalar kommunen endast mellanskillnaden.” ”Dels är avtalet uppbyggt enligt en trappstegsmodell”

Här nedan är utdrag ur det underskrivna avtalet av den 14 februari 2022, bedöm själv vad som är sanning och riktigt! Detta avtal är undertecknat av båda parter och gällande, men finns det flera avtal som Michael Karlsson skrivit med Samuelsson?

1) Är det någon som kan läsa någonting i avtalet om att avräkning skall ske om och när Samuelsson slutar och får ett nytt arbete?

2) Tycker du som invånare och skattebetalare i Åmål att Åmåls kommun med cirka 12 000 invånare skall betala lika mycket för kommundirektörstjänsten som Trollhättan med 59 000, Uddevalla 56 000 eller Vänersborg med 39 000 invånare.

3) Är du som medborgare och skattebetalare i Åmål nöjd med att en så här viktig anställning inte kan ske i full enighet med samtliga partier och är du nöjd med att inte hundraprocentig öppenhet råder vid redovisning av avtalet.

Jag är det inte

Utdrag ur anställningsavtal mellan Åmåls kommun och Jan-Erik Samuelsson.

1. För anställningen gäller vad kommunstyrelsen beslutar.

3. Månadslönen uppgår till 91 000 kronor enligt 2022 års nivå. Särskilda ersättningar såsom övertid, obekväm arbetstid, resor med mera utgår ej. Fortsatt löneutveckling fastställes i lokal löneöversyn.

5. Uppsägningstiden från arbetstagarens sida uppgår till tre månader.

6. Om anställningen på kommunens initiativ avslutas, utgår följande ersättning:

Uppsägningstiden från arbetsgivarens sida uppgår till sex månader, inklusive sociala avgifter, tjänstepension och semesterersättning. Efter uppsägningstiden om sex månader, erhåller arbetstagaren ytterligare tolv månadslöner som avgångsvederlag. För avgångsvederlaget om motsvarande 12 månadslöner inbetalas sociala avgifter enligt lag, dock ej enligt kollektivavtal eftersom anställningen därvid har upphört. Semesterersättning är inräknat i avgångsvederlaget.

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida, får den sammanlagda uppsägningstiden om sex månader och tolv månaders avgångsvederlag ej överstiga den sammanlagda anställningstiden som tillsvidareanställd kommundirektör. I det fall anställningen vid anställningens upphörande understiger 18 månader, minskas avgångsvederlaget med en månadslön per månad som arbetstagaren ej har uppnått den sammanlagda anställningstiden. I sådant fall har dock arbetstagaren alltid rätt till minst sex månaders uppsägningstid.

Avtalet är offentlig handling och kan uthämtas på kommunkontoret av den som så önskar.

Per Enger

Artikeltaggar

ÅmålÅmåls kommunInsändareJan-Erik SamuelssonKommundirektörMichael Karlsson