Hoppa till huvudinnehållet

Giftjakten i Fengersfors återupptas i april – flest frågor gällde fisket i Ärran

Publicerad:
Möte på bruksområdet om studierna för att ta reda på omfattningen av giftföroreningarna som härrör från Fengersfors bruk. Jan Jansson, Bengt Eriksson och Roy Andreasson hade frågor om fisken och fisket i sjön Ärr.
Möte på bruksområdet om studierna för att ta reda på omfattningen av giftföroreningarna som härrör från Fengersfors bruk. Jan Jansson, Bengt Eriksson och Roy Andreasson hade frågor om fisken och fisket i sjön Ärr. Foto: Roger Pettersson

I april inleds den omfattande undersökningen av föroreningarna i marken och vattnen kring Fengersfors bruk. Arbetet ska pågå i ett helt år för att alla årstider ska täckas.

När Åmåls kommun och kommunens inhyrda konsulter var på plats för att informera ortsborna gällde många frågor fisket i Ärran.

I torsdags höll ett informationsmöte i Not Quites lokaler vid Fengersfors bruk om de förstudier av mark- och vattenundersökningar som gjorts av området i och omkring Knarrbyån och huvudstudierna som inleds i april.

Ett knappt 20-tal åhörare fanns på plats och en av de hetaste frågorna var om studierna kommer fram till huruvida fisken i Knarrbysjön och sjön Ärr är ätlig.

2,73 miljoner kronor för att undersöka Fengersfors gifterSå förgiftat är bruksområdet och fisken i sjön Ärr

Mark- och vattenundersökningarna från förstudierna, som letts av Anders Jönsson på AFRY, är analyserade. Runt Fengersfors bruk har man i ett av tre delområden funnit representativa halter av bly, alifater och polycykliska aromatiska kolväten som ligger över Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning.

De dominerade frågorna från åhörarna, som nu fick chansen att ställa frågor till studiens ansvariga, var statusen för fisken i sjön Ärr och hur finansiering ska ske om huvudstudien av mark- och vattenundersökningar som inleds i april visar värden som gör att saneringsinsatser måste göras.

Pimpelfiske på Ärran vintern 2018.
Pimpelfiske på Ärran vintern 2018. Foto: Mattias Modéen

Svaret om pengarna är att om huvudstudien skulle visa att åtgärder måste sättas in så måste nytt stöd sökas hos länsstyrelsen. Kommunerna, eller annan huvudman, gör först en lokal prioritering av vilka objekt som är mest angelägna att utreda, undersöka eller åtgärda och ansöker om statligt bidrag hos länsstyrelserna. Länsstyrelserna gör därefter en regional prioritering av vilka objekt som ska gå vidare till ansökan hos Naturvårdsverket.

Populärt fiskevatten

Nedströms Fengersfors bruk mynnar Knarrbyån, som rinner genom bruksområdet, ut i sjön Ärr. Det har varit en populär sjö för fritidsfiskare och många av frågorna efter mötet handlade om fisket och de gifter som hittats i Ärranfisken, men även i Knarrbysjön, som ligger uppströms bruket och som ännu inte undersökts.

Per Samuelsson, kommunens projektledare och specialist på förorenade områden, Anders Jönsson, som leder studierna av området runt Fengersfors bruk och de berörda vattendragen, samt Åmåls kommuns samhällsbyggnadschef Björn Wennerström bjöd in till möte med Fengersforsborna hos Not Quite.
Per Samuelsson, kommunens projektledare och specialist på förorenade områden, Anders Jönsson, som leder studierna av området runt Fengersfors bruk och de berörda vattendragen, samt Åmåls kommuns samhällsbyggnadschef Björn Wennerström bjöd in till möte med Fengersforsborna hos Not Quite. Foto: Roger Pettersson

– Ännu så länge är det relativt få prover tagna i sjön Ärr, men fisken där rekommenderas att inte ätas. Det intressanta i huvudstudien blir att se om det är en pågående föroreningsspridning som förekommer i sjön, eller om det kommer från gamla spridningskällor, säger Per Samuelsson, som är inhyrd som kommunens projektledare och specialist på förorenade områden.

– Förstudien säger även att vi kan se föroreningar på bruksområdet, men att de inte är så allvarliga av vad som hittills framkommit.

Fler platser provtas

Att fisken i Ärran inte rekommenderas ätas över huvud taget konstaterades redan efter en tidigare studie 2019. Men nu kommer huvudstudien som snart tar sin början att göra tester även i Knarrbysjön. Dessutom kommer en ingående studie att göras på flera olika platser i Ärr att genomföras, med provtagning på fler platser samt ett mer omfattande provfiske .

Åmåls kommuns samhällsbyggnadschef Björn Wennerström konstaterar att det påvisats föroreningar från och med fabriksområdet och nedströms via Knarrbyån ner till sjön Ärr. Dessutom har det hittats PCB i sedimenten vid Kristinedalsdammen.

– Nu får vi se vad som framkommer i huvudstudien som påbörjas i april och pågår under ett år, så att samtliga årstider inkluderas, säger Björn Wennerström.

Ronnie Alklid, John Larsson och Erik Skogh var tre engagerade deltagare som ställde frågor på informationsmötet på Not Quite.
Ronnie Alklid, John Larsson och Erik Skogh var tre engagerade deltagare som ställde frågor på informationsmötet på Not Quite. Foto: Roger Pettersson

Artikeltaggar

FengersforsFengersfors brukKnarrbysjönSamhälle

Så här jobbar PD med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.