Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Lärlingsutbildning fungerar inte i industrin

Publicerad:
Moderaterna i Åmål tycker det är konstigt att förändringar i gymnasiets programutbud inte har beslutats i barn- och utbildningsnämnden.
Moderaterna i Åmål tycker det är konstigt att förändringar i gymnasiets programutbud inte har beslutats i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Filip Kowalski

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det är med stor förundran vi återigen möts av beslut som inte gått rätt till, för någon form av beslut har iallafall nått numera förtvivlade elever och lärare på Karlbergsgymnasiet om att skärande bearbetning inte längre ska finnas kvar som en av två inriktningar på industriteknisk linje, i alla fall inte fysiskt på skolan.

Nu ska utbildningen enligt någons märkliga beslut ske som lärling ute på företagen, vilka i sin tur också fått samma information till sig via rykten som senare tyvärr visat sig stämma.

Lärlingsutbildning fungerar inte här. Det har industriprogrammet redan provat. Det finns inte tillräckligt utrymme för det. Lärlingsutbildning kräver oerhörda resurser – dessa resurser i form av ett företags tid. En handledare skall bland annat finnas till hands på heltid. Tid som inte finns, ska tas från en hårt producerande industri. Praktikplatser är en helt annan sak.

Utbildning i CAM (datorstödd tillverkning) och CAD (datorstödd design) behöver vara lärarledd i en miljö där det finns utrymme att ”göra fel”, testa, fråga och praktisera i lugn och ro.

Ni som tagit detta ”beslut”: Välkomna till verkligheten!

Vi ställer oss frågan vem eller vilka som kör sitt eget race? Det är inte tillåtet att avveckla beslutade program på eget bevåg! Sådana stora och viktiga beslut ska i så fall gå via barn- och utbildningsnämnden.

Programutbud läsåret 2022/2023 beslutades i nämnden den 16 december. Inget annat gäller!

Vi står dessutom inför en enorm industriell satsning i Åmåls kommun. Det är bra beläggning på befintliga industrier och vi behöver nu om någonsin framtidssäkra – då dimper detta ned!? Det går helt emot vad som egentligen behöver göras, vi behöver jobba för att stärka och säkra det framtida kompetensbehovet i kommunen. Bland annat industrin är i stort behov av arbetskraft.

För få ansökningar, är absolut inte optimalt i längden. Men då måste vi diskutera detta, försöka finna en lösning – ha en dialog – prata med berörda – lyfta, dryfta och kommunicera!

Nämner tre ord: transparens, kommunikation och information. Något vi i Moderaterna ser som en självklarhet.

Företag som vi har pratat med behöver elever som har basen för traditionell verkstadsteknik. Man kanske även behöver se över nuvarande utbud och bredda grundkonceptet – i en dialog. Företagen säger vidare att eleverna är mer än välkomna ut i verksamheten. Men basen måste ske i skolan.

Vi moderater och andra som värnar om våra kärnverksamheter vill ha svar på: I vilket forum har detta beslut fattats? Hur har ni tänkt gå vidare utifrån ett beslut som inte tagits i rätt rum? Kanske kommunstyrelsens ordförande kan svara på detta?

Som skola behöver man medel för en ”modern” marknadsföring som lockar nutidens elever att söka. Vi har med en helt ny sorts generation att göra. Som företag behöver vi bli bättre på att visa ungdomarna möjligheterna i industrin. Som föräldrar behöver vi uppdatera vår världsbild.

Och rikspolitiken behöver en gång för alla dimensionera utbudet av utbildning efter hur arbetsmarknaden ser ut.

Ytterst är det näringslivet som skapar förutsättningar för vår välfärd.

För Moderaterna Åmål

Eva-Britt Karlsson

gruppledare företagande

Martin Nylander

gruppledare skola och utbildning

Michael Karlsson

gruppledare M Åmål

Artikeltaggar

ÅmålBarn- och utbildningsnämndenIndustrierIndustritekniska programmetInsändareKarlbergsgymnasietLärlingsutbildningModeraterna