Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Lärlingsmöjligheten säkrar kvalitén på utbildningen

Publicerad:
Eleverna på industritekniska programmet väljer inriktning i årskurs två. Foto: Jan Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Replik till Moderaterna angående att lärlingsutbildningen inte fungerar i industrin. Det finns inget beslut eller förslag om att lägga ner industriprogrammet eller någon av industriprogrammets inriktningar på Karlberg.

Vi har under min tid som ordförande inte heller lagt ner något gymnasieprogram på Karlberg. Det vi har gjort för att säkerställa kvalitén är att vi inte startat dem när det varit för få elever som sökt ett visst gymnasieprogram vilket nu också skett på en inriktning på industriprogrammet. De eleverna har nu fått ett erbjudande att ändå få gå sin inriktning via lärlingsprogrammet.

Insändare: Lärlingsutbildning fungerar inte i industrin

Att inte Moderaterna informerade nämnden, när vi beslöt att införa lärlingsprogrammet som ett komplement till Karlbergs praktiska program, att det inte fungerar här i Åmål förmodar jag att ni menar och att det redan var provat som ni skriver är märkligt. Om det är som ni skriver provat, har ni säkert mätbara siffror som visar hur många elever som provat detta, vad det var som inte fungerade, vad gjorde man i stället? Jag har inte hittat de siffrorna. Eleverna på industriprogrammet väljer inte inriktning förrän i årskurs två vilket ger dem basen som industrin efterfrågar.

Att vara lärling på Karlbergsgymnasiet innebär att eleven är på ett företag till exempel två dagar i veckan och resterande tid i skolan. Företaget samverkar med skolan och tittar på vad det är eleven ska arbeta med på företaget, sedan anpassas elevens studieplan utifrån detta så att kurser med innehåll som stämmer överens med det eleven får göra som lärling prioriteras. På detta sätt får eleven möjlighet till gymnasieexamen och företaget en potentiell framtida medarbetare med kompetens inom just det företaget efterfrågar.

Rent generellt kan man nationellt se att det går trender i vilka utbildningar som är mest populära, men att det är kvalitén i utbildningen som ändå är avgörande när eleven väljer. Här har vi inom politiken tillsammans med det lokala näringslivet en fantastisk möjlighet att vara dem som säkrar det framtida rekryteringsbehovet. Det arbetet är påbörjat.

Jerry Saxin (S)

ordförande barn- och utbildningsnämnden

Artikeltaggar

ÅmålBarn- och utbildningsnämndenInsändareJerry SaxinKarlbergsgymnasietModeraternaSocialdemokraterna