Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Åmål behöver än fler etableringar

Publicerad:
Önskemål finns att vidga handelsområdet kring E45-rondellen söderut. Foto: Andreas Dagström

Svar på insändare från ”Arg Åmålsbo”, Göran Torkildsson, Solweig Johansson gällande eventuell etablering på Östra Åsen, i ”vitsippsbacken”.

När det inkommer förfrågningar om eventuella etableringar av företag till kommunen så är policyn att i möjligaste mån tillgodose de önskemål företagen har, men också ge tänkbara alternativa lösningar. I alternativa lösningar finns alltid tomma lokaler med och redan planerad byggklar mark. Detta för att gynna och prioritera våra lokala företag som äger lämpliga fastigheter. Men till syvende och sist är det företaget själv som bestämmer vilken plats som är lämplig för etablering.

När det gäller etableringar i närområdet så får jag höra att Åmåls kommun inte gör tillräckligt, vi måste vara mer offensiva och så vidare. Jag kan lova att Åmåls kommun är offensiv och vi gör allt för att få mer etableringar till kommunen.

Insändare: Åsen och vitsippsbacken borde inte exploaterasInsändare: På Dalhallsområdet finns tomma skal som kan återuppväckasInsändare: Fixa tomt utan att förstöra för förskolebarn och villaägare

I det här fallet har en etablerare kontaktat kommunen om mark i anslutning till rondellen och utmed E45. Då är alternativen väldigt få. Den här etableraren ser den utpekade marken som det enda alternativet. Går det inte att hitta en lösning för marken och området, då blir det heller inte någon etablering i Åmåls kommun, utan den kanske hamnar i någon annan kommun i närområdet.

Att vitsippebacken är bedårande vacker om våren, det kan vi alla bara hålla med om. Grönskan och växtligheten har många positiva egenskaper, dels dämpar ljud, dels för hälsan. Nu är det inte tänkt att all grönska ska bort, utan kravet från vår sida är att det måste finnas en grönkorridor mellan handelsområdet och bostadsbebyggelsen, där Elisebergs förskola räknas in.

Synpunkter samlas in

Kommunstyrelsen har i full enighet beslutat om en så kallad markanvisning. Det är inte detsamma som att börja bygga. Nu ska alla planer och detaljplaner fram. Först när detaljplanen arbetats fram, då kommer detta med fastigheternas placering, gröna korridorer, ljud och buller och trafikpåverkan i området att beaktas för att detaljplanen ska bli giltig och ett bygglov kan ges. Viktigt att betona, som alla detaljplaner kommer även den här ställas ut och synpunkter på planen kan lämnas in och få sitt svar i det fortsatta arbetet.

Med en markanvisning avses, enligt paragraf 1 i lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar: ” En överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för byggande”. Ekonomiska konsekvenser, plankostnader och övriga administrativa kostnader ersätts av exploatören i samband med markförsäljning, och ersätts av densamma vid avbrutet kontrakt. Tomtpris erlägges enligt beslut av kommunfullmäktige.

Handel föder handel

Det finns några viktiga och betydande aspekter som måste lyftas fram. Etableringar av det här slaget kommer att generera ett hundratal arbetstillfällen samt att handel föder handel. Det vill säga befintlig handel kommer också att få positiva effekter av en etablering i området. Det känns viktigt att detta också kommer fram och att det finns med i den fortsatta processen och diskussionen.

Jag kan försäkra alla om att kommunen inte kommer att behandla eller agera något annorlunda i den här processen än tidigare. Vi kommer att ha dialoger med boende och andra intresserade, och vi kommer att behandla synpunkter på samma sätt som tidigare. Vi kommer inte snabbt bara trycka igenom detaljplanen, vi kommer att anta den i sann demokratisk anda!

Jag är medveten om att alla inte är odelat positiva på vissa förändringar, vilket man måste ha förståelse för. Det viktigaste är att oavsett utfall ska alla haft chansen och möjligheten till att påverka. Jag är övertygad om att en etablering i det aktuella området kommer stärka Åmål både på kort och lång sikt! Åmål behöver än mer etableringar som dessa!

Michael Karlsson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Artikeltaggar

ÅmålÅmåls kommunInsändareMichael KarlssonNyetableringar

Så här jobbar PD med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.