Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Åmål nedprioriterar inte arbetet för våldsutsatta kvinnor

Publicerad:
Åmåls kommun har inte prioriterat ner arbetet för våldsutsatta kvinnor, skriver Berith Sletten verksamhetschef på individ och familjeomsorgen i ett svar på Ove Kayes insändare.
Åmåls kommun har inte prioriterat ner arbetet för våldsutsatta kvinnor, skriver Berith Sletten verksamhetschef på individ och familjeomsorgen i ett svar på Ove Kayes insändare. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på Ove Kayes insändare om kvinnojouren Frida i PD tisdag 12/7:

Åmåls kommun har inte prioriterat ner arbetet för våldsutsatta kvinnor. Föreningen kvinnojouren Frida bedriver ideellt det viktiga förebyggande arbetet för våldsutsatta med eller utan barn. Åmåls kommun har tidigare nyttjat kvinnojouren Fridas bostäder för våldsutsatta kvinnor och barn men utifrån riksdagens förstärkta kvinnofridsarbete, och det faktum att barn numera ses som brottsoffer, så har lagkraven stärkts. En skyddsplacering i en av föreningens bostäder är inte längre lämplig. Dessutom är möjligheten att skydda familjen begränsad vid placering inom närområdet.

För att vår kommun ska kunna möta upp dagens skyddskrav har kommunen, tillsammans med övriga Dalslandskommuner, avtal med skyddsboenden som är geografiskt längre bort. Av den anledning har föreningen fått minskat föreningsstödsbidrag.

För att fortsatt stödja och uppmuntra kvinnojouren Frida föreningen, av kommunen, fått 30 000 kronor till det förebyggande arbetet. Dessutom erbjuds tillgång till utbildningar, både via enheten mot våld i nära relationer i Trollhättan och via Barnahus Fyrbodal.

De medel som har beviljats syftar till att kvinnojouren ska kunna fortsätta sitt viktiga förebyggande och informerande arbete. Den summa som nu tilldelats kvinnojouren Frida är likvärdig med den summa som Brottsofferjouren får. Brottsofferjouren är också en ideell förening som jobbar med brottsoffer, både vuxna och barn.

Berith Sletten

verksamhetschef, individ och familjeomsorgen, IFO, Åmål

Artikeltaggar

ÅmålInsändareKvinnojouren