Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Visst ska Fengersfors och Fröskog utvecklas

Publicerad:
Utvecklingsmöjligheterna runt ställplatsen i Fengersfors är en av de saker kommunalrådet nämner behöver tittas på.
Utvecklingsmöjligheterna runt ställplatsen i Fengersfors är en av de saker kommunalrådet nämner behöver tittas på. Foto: Niklas Lindstrand

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I en artikel i PD beskrevs hur arbetet med översiktsplanen fortskred och att det inte fanns några omfattande utvecklingstankar gällande Fengersfors, vilket också följdes upp med en insändare från Bengt-Åke Löfgren.

Just nu är kommunen inne i en spännande och rätt avgörande fas i arbetet med att få fram en ny översiktsplan. Det är viktigt att synpunkter kommer in om det som medborgare, företag och myndigheter ser som felaktigt eller att helt enkelt egna förslag som inte finns upptaget kommer in.

Från Socialdemokraternas håll vill vi redan nu göra följande inspel gällande Fengersfors och Fröskog.

Fengersforskritik mot Åmåls översiktsplan: Var är landsortsperspektivet?Kommunen river tilltänkt servicehus i Fengersfors: ”Orkar inte strida längre”

I Fröskog finns kommunens enda hamn som ingår i Dalslands kanal. Detta centrum måste expanderas och utvecklas! Turismen längs Dalslands kanal har på senare år utvecklats oerhört mycket. Därför måste också gästhamnen i Fröskog hänga med i utvecklingen. En ökad turism i närområdet möjliggör fortsatt positiv utveckling av hela bygden. Samtidigt som möjligheten till än fler bostäder på attraktiva platser runt om Fröskog måste lyftas fram i översiktsplanen.

Landsbygdsturism är en bransch som kommer att få större betydelse framöver. Den spås en god framtid samt medför ett mångsidigt näringsliv.

Fengersfors upplevs av många som ett självklart resmål. Några av Dalslands största besöksmål finns i Fengersfors: Not Quite och Glupsk.

För att bibehålla en levande landsbygd i Åmål avser vi att det måste startas en turistbyrå även i Fengersfors. Syftet är självklart att Fengersfors ska vara navet för landsbygdsturismen i hela kommunen.

För att knyta ihop Fröskog och gästhamnen med Fengersfors tätort kommer en gång- och cykelväg att anläggas där den gamla landsvägen hade sin sträckning. Den kommer att börja vid busshållplatsen i Fröskog och sluta vid Bodane för att sedan korsa länsväg 2231. Vi ser att sträckan blir belyst i framtiden. Vår plan är att efter diskussion med Trafikverket få en trafiksäker sträcka och förhoppningarna är att hastighetsbegränsningen sänks i anslutning till övergången från Fröskogshållet fram till infarten till Fengersfors.

Vi ska också titta på utvecklingsmöjligheterna runt om ställplatsen i Fengersfors. Här behövs ett servicehus med de faciliteter som krävs. Det ska framgå i översiktsplanen att en detaljplansförändring är nödvändig där det ”Vita huset” står i dag, en ändring från industrimark till turistisk verksamhet.

Michael Karlsson (S)

kommunstyrelsens ordförande, Åmål

Artikeltaggar

CykelvägFengersforsFFUR – Fengersfors-Fröskogs utvecklingsrådFröskogFröskogs gästhamnHusbilInsändareMichael KarlssonSocialdemokraternaTuristbyråVal 2022