Hoppa till huvudinnehållet

Djurpark, fängelse, skatt och konstgräs – så svarar politikerna läsarna

Publicerad:
Reporter Elinor Thuresson
Elinor Thuresson
elinor.thuresson@provinstidningen.se

Under PD:s kampanj ”Jag är din journalist” har det kommit in en rad läsarfrågor om intressanta kommunala frågor.

Redaktionen har valt ut 15 heta frågor som vi har bett Åmålspartierna i kommunvalet att svara på. Här är del 2 i paketet och det handlar om allt från djurparkens framtid till fängelseetablering.

Läsarna vill ha svar från politikerna: Säfflesamarbete, arbetslöshet, landsbygdsskolorDin Journalist 3
Åmåls djurpark drivs av en ideell förening och brottas med ekonomin.
Åmåls djurpark drivs av en ideell förening och brottas med ekonomin. Foto: Roger Pettersson

Åmåls djurpark

7. Hur ser ni på framtiden för Åmåls djurpark? Vad vill ni göra för att bevara den?

Centerpartiet

Djurparken är en uppskattad anläggning i Åmål som bör kunna få samma sorts stöd som andra ideella organisationer. Om det ska vara en kommunal djurpark behöver medborgarna få säga sitt, kanske i form av en folkomröstning.

Kristdemokraterna

Det vi kan se framför oss är en fortsatt drift i föreningsform och då ges möjlighet till fortsatt verksamhet.

Liberalerna

Fortsatt bättre stödja djurparken.

Miljöpartiet

Djurparken är ett värdefullt inslag i Åmål som kan väcka intresse och ge kontakt med djur och natur för både barn och vuxna. Precis som andra föreningar ska den ha förutsättningar att få en god dialog med kommunen. Det är av största vikt att djurens välmående säkerställs. Vi tror inte på att djurparken ska drivas i kommunal regi.

Moderaterna

Vi anser att Åmåls djurpark även fortsättningsvis bör drivas i föreningsform. En livskraftig förening säkerställer djurparkens fortlevnad.

Socialdemokraterna

Åmåls djurpark är en tillgång för kommunen och besöksnäringen. Samtidigt är vi medvetna om den situation som råder för verksamheten och dess personal. Vi är öppna att försöka hitta långsiktiga lösningar som passar verksamheten och besöksnäringen.

Sverigedemokraterna

Djurparken behöver rustas upp och det är enligt avtalet kommunen som ska stå för underhållet och det behöver ske. Många barn, ungdomar och turister besöker djurparken som är populär men även här handlar det om ekonomi.

Vänsterpartiet

Gällande djurparken i Åmål behövs stöttning från kommunen när det gäller upprustning och underhåll, men det är föreningen som har ansvaret för djurhållningen. Det bygger på att fler engagerar sig ideellt för att den ska fortleva.


Vilka fördelar och nackdelar ser partierna med ett fängelse i Åmål?
Vilka fördelar och nackdelar ser partierna med ett fängelse i Åmål? Foto: Tor Erik Schrøder

Etablering av Kriminalvården

8. Är ditt parti positivt inställt till en fängelseetablering i Åmål och på vilka grunder? Hur ser ni på riskerna med en fängelseetablering?

Centerpartiet

Centerpartiet är självklart positivt inställda till en fängelseetablering då det innebär nya jobbtillfällen. Det kommer även att säkra och eventuellt utöka polisnärvaron i kommunen. Vi ser inte att det finns några uttalade risker med en etablering.

Kristdemokraterna

Eftersom det är en kristdemokratisk motion så står vi självklart bakom denna möjliga etablering.

Grunderna till detta förslag är kommunens samhällsansvar, statens frånvaro i denna del av Sverige, många arbetstillfällen. Vi ser inga oöverstigliga säkerhetsrisker med en sådan etablering. Det har visat sig att alla orter där liknande etableringar finns så är man nöjd och vill inte ”bli av med fängelset”.

Liberalerna

Vi är positiva till ett fängelse, det kommer att när det väl färdigt ge 600–700 nya arbetstillfällen vilket skulle ge Åmåls kommun en verklig skjuts framåt genom ett ökat skatteunderlag, mer pengar till kommunen och energi och kraft till övrig företagsamhet.

Vi ser inga risker med det, tvärtom bara möjligheter! Det kommer att ge synergieffekter för andra företag att etablera sig här.

Miljöpartiet

Vi är mycket positiva. Vi ser att riskerna är mycket större om vi skulle låta bli att satsa på att få fler arbetstillfällen i Åmål. En fängelseetablering kan ge incitament till till exempel fler avgångar med kollektivtrafiken. Arbetstillfällena som ges med en sån etablering är både många till antalet och diversifierade genom olika yrken. Att få en sådan nationellt angelägen etablering säkerställer också andra samhällsfunktioner som ligger utanför kommunens regi till exempel arbetsförmedling, tillgång till vård med mera.

Moderaterna

Moderaterna är mycket positivt inställda till en etablering av en fångvårdsanstalt inom kommunens gränser. Under etableringen kommer det att generera både arbetstillfällen och kringinkomster för såväl byggare och handel som boenden. När anläggningen väl är färdig kommer den att generera arbetstillfällen samt, med allra största säkerhet, innebära att andra aktörer finner anledning att etablera sig på orten. Vi ser inga överhängande risker för vare sig ökad kriminalitet eller negativ påverkan för fastighetsägare i kommunen. Snarare tvärtom. Den polisiära närvaron kommer naturligt att öka och anläggningens placering är tänkt på sådant ställe att inga privata boenden påverkas. Rymningsrisken är närmast obefintlig i den typ av anläggning vi förhandlar om.

Socialdemokraterna

Vi är positiva och anledningarna är flera. Om en etablering blir av kommer den att sysselsätta många hundra personer samt ha positiva effekter för övrigt näringsliv. En annan viktig faktor är att fler personer kommer att behöva flytta in i kommunen. Vi bedömer att risken med en klass 2-anstalt är liten, vilket vi motiverar med hur det ser ut på de orter som i dag har en klass 2-anstalt.

Sverigedemokraterna

SD är positiva. Att vi skulle kunna hjälpa staten med att ta hand om och låsa in dem som döms för brott är bra. Dessutom betyder det förmodligen att kommunen får ett antal hundra fler arbetstillfällen vilket är mycket välkommet. Vi ser inga risker med ett fängelse, tvärtom kommer det att finnas fler poliser i vårt område som samarbetar med kriminalvården.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet är väldigt positivt till en fängelseetablering i Åmål.Vi vill ta ett gemensamt ansvar för att bedriva bra kriminalvård där varje individ får möjlighet att bygga ett liv utan kriminalitet och missbruk. Det kommer att ge positiva effekter för sysselsättning och företagsetableringar som också spiller över på våra grannkommuner.


Mossängens konstgräs är utdömt och behöver bytas ut.
Mossängens konstgräs är utdömt och behöver bytas ut. Foto: Elinor Thuresson

Tillgången till fotbollsplaner

9. Hur ser ert parti på tillgången till fotbollsplaner i Åmål och då särskilt konstgräs?

Centerpartiet

Centerpartiet vill föra en dialog med fotbollsklubbarna och andra idrottsklubbar som vill utnyttja konstgräsplaner i kommunen för att kunna väga behoven mot kostnader och eventuella intäkter för kommunen. I arbete med översiktsplanen ska man peka ut vilka områden som passar bäst för detta. Det är också viktigt att konstgräsplanerna sköts och fylls på ett miljövänligt sätt med sand för att inte bidra till utsläpp av mikroplaster i naturen.

Kristdemokraterna

En konstgräsplan är redan på gång och den utredning som finns kring fotbollsplaner har inte skarpt behandlats politiskt, så det är för tidigt att svara konkret på frågan. Men en effektivisering på något sätt ser vi i pipeline. I detta sammanhang så bör påtalas att beslutet att lägga ner ytterligare pengar på belysning på Örnäsvallen innan framtiden är bestämd, är återigen ett slösaktigt projekt.

Liberalerna

Det är bra som det är med antal planer, nytt konstgräs på Mossängen är på gång.

Miljöpartiet

Miljöpartiet anser att det finns behov att modernisera och renovera vissa anläggningar. Det finns en planutredning gjord nyligen. Vi vill se över antalet planer och dess material så att vi kan utnyttja varje plan maximalt med fler träningar per vecka.

Moderaterna

Konstgräsplanen är totalt utsliten och skulle ha varit utbytt för längesedan. Vi vill öka utbudet av konstgräsplaner i kommunen. Majoriteten har prioriterat annat. En stor utredning har beställts av politiken angående tillgång och efterfrågan på fotbollsplaner i kommunen. Den politiska hanteringen av utredningen har stoppats.

Socialdemokraterna

Det finns gräsplaner som används till fotbollsspel medan få fotbollsplaner håller den standard som Svenska Fotbollförbundet kräver. Tillgång till konstgräs runt om i kommunen är låg. Innan vi rustar upp fler fotbollsplaner kommer vi att ha en dialog med fotbollsföreningarna om hur fotbollsplanerna ska vara utformade.

Sverigedemokraterna

Om det finns tillräckligt med fotbollsplaner i Åmål får man nog olika svar på beroende på vem man frågar, men att det under en längre tid funnits önskemål om en ny konstgräsplan det känner nog alla till, men när den blir verklighet kan inte vi lova. Det handlar om skattepengar och prioriteringar.

Vänsterpartiet

Att stödja idrottsföreningar generellt är en satsning på förebyggande hälsa, att ge möjligheter till spontanidrott, lek och rörelse ger många positiva effekter både för individen och samhället.


Kommunalskatten i Åmål ligger för närvarande på 22,46 procent.
Kommunalskatten i Åmål ligger för närvarande på 22,46 procent. Foto: Martina Holmberg / TT

Skattenivån

10. Hur ser ert parti på den kommunala skattenivån? Bör kommunalskatten i Åmål höjas, sänkas eller är den bra som den är?

Centerpartiet

Åmål står för en del ekonomiska utmaningar. Vi har länge behövt renovera och bygga skolor, förskola och äldreboende. Centerpartiet har välkomnat dessa satsningar, men de kommer att innebära högre lokalkostnader. Skattenivån är därför bra som den är. Förhoppningsvis kan man på sikt sänka den.

Kristdemokraterna

Svårt att sia om framtiden mer än att det vankas mycket tuffa ekonomiska tider inte minst för Sveriges kommuner. Just nu ser vi inte behovet av en skattehöjning men det är klart att förhållanden ändras snabbt och om då skattehöjningar är det bästa eller effektiviseringar är det bästa får vägas då. I värsta fall kanske man måste tillfälligt stänga till exempel ishall och badhus på grund av elpriset. Vi måste först se till att lagstadgade verksamheter fungerar.

Liberalerna

Den måste sänkas, men först måste ekonomin i kommunen rättas till. En sänkt skattenivå ger möjlighet till att fler finner det attraktivt att flytta hit.

Miljöpartiet

Vi ser inte att den kan sänkas utan klart försämrad kvalitet i kommunens verksamheter. Vi har inte planer på att höja kommunala skattenivån.

Moderaterna

Åmål har en jättehög kommunalskatt! En hög skatt ger inga konkurrensfördelar vare sig för företag som söker ny etableringsort eller för privatpersoner som vill flytta till regionen. Skatten måste på sikt sänkas, det är uppenbart. Tyvärr medger det ekonomiska läget som Åmål befinner sig i ingen justering nedåt på ytterligare en tid.

Socialdemokraterna

Vi kommer inte att höja skatten. Vi kommer att föreslå oförändrad skatt.

Sverigedemokraterna

Skattenivån är i dag rimlig men skulle behöva sänkas på sikt. Åmål ligger högt vad gäller kommunalskatt och det är ingen liga man vill leda. Ska man vara en attraktiv kommun och locka fler att flytta hit kan man inte ha en av landets högsta kommunalskatter.

Vänsterpartiet

I dagsläget är skattenivån bra som den är. Framtida behov och förändringar går inte att förutsäga.

Artikeltaggar

CenterpartietDin journalistKonstgräsKriminalvårdenKristdemokraternaLiberalernaMiljöpartietModeraternaPolitikSkatterSocialdemokraternaSverigedemokraternaVal 2022VänsterpartietÅmålÅmåls djurpark

Så här jobbar PD med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.