Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Kommittén för Dalslands sjukhus kräver ett möte med berörda parter

Publicerad:
Jerker Johansson, ordförande i Kommittén för Dalslands sjukhus, ledde demonstrationen i Bäckefors från lastbilsflaket.
Jerker Johansson, ordförande i Kommittén för Dalslands sjukhus, ledde demonstrationen i Bäckefors från lastbilsflaket. Foto: Johan Lindahl

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Kommittén för Dalslands sjukhus skrev efter folkmötet vid sjukhuset i Bäckefors lördag 29 oktober en resolution. Brevet har kommittén sänt till många berörda instanser.

Till norra hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter och kansli, Nu-sjukvårdens styrelse och kansli, Dalslands och Vänersborgs kommunstyrelser, Reumatikerförbundet Älvsborg och Dalslands Sparbank.

Rehab och rehabbassäng vid Dalslands sjukhus riskerar efter beslut av regionen att stängas den 31 oktober 2022. Ekonomi och för lite remisspatienter anges som orsaker. Ingen hänsyn tas till verksamhetens stora betydelse. Att lindra och förebygga problem bortses från. Det är inte ägnat att förvåna.

Enligt föreskrifter för hälso- och sjukvårdsnämnder är en punkt bland andra att verka för en förbättring av folkhälsan.

TV: Hundratals slöt upp mot bassängstängning: ”En livsnödvändighet”

Kommittén för Dalslands sjukhus fann det angeläget att bjuda in till informations- och opinionsmöte. Mötet hölls i dag, den 29 oktober, vid sjukhuset. Cirka 300 personer deltog.

Vittnesmålen om vad verksamheten betyder var många och berörde.

Mötet var enigt om att begära att regionen inbjuder till sammanträde med berörda parter för att om möjligt resultera i fortsatt lindring och förebyggande aktiviteter. Något sådant möte har ej hållits vilket får anses som en brist.

Berörda parter anser vi vara: regionen, Dalslands och Vänersborgs kommuner, Reumatikerförbundet Älvsborg och Dalslands Sparbank.

I avvaktan på det mötet bör självfallet inga åtgärder vidtas för upphörande av verksamhet.

Vid mötets slut kom solen fram och önskade oss i regionens något ansedda perifera del lycka till.

Med förhoppningsfulla hälsningar

Kommittén för Dalslands sjukhus

Jerker Johansson

ordförande

Bengtsfors öppnar för att Dalslands kommuner kan ta över varmvattenbassängenPolitiker vill satsa på närsjukhusen – men oklart hur de ska leva kvar

Artikeltaggar

ÅtgärderBäckeforsDalslandDalslands sjukhusDalslands SparbankInsändareJerker JohanssonKommittén för Dalslands sjukhusRehabiliteringReumatikerförbundetSjukhusSjukvård