Hoppa till huvudinnehållet

INSÄNDARE: Ny lösning för närsjukhusen krävs från 2024

Publicerad:
Den 29 oktober hölls en demonstration mot bassängstängning utanför Dalslands sjukhus i Bäckefors.
Den 29 oktober hölls en demonstration mot bassängstängning utanför Dalslands sjukhus i Bäckefors. Foto: Johan Lindahl

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Öppet brev från norra hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen.

Den senaste tiden har det skrivits mycket om utvecklingen för varmvattenbassängerna i Strömstad och Bäckefors. I debatten blandas ofta verksamheten i varmvattenbassäng och den finansieringen ihop med den upphandlade verksamheten vid närsjukhusen samt etablering/avslutande av rehabverksamhet. För att kunna fortsätta en eventuell diskussion kring de politiska beslut som fattats och planeras, vill vi i norra hälso- och sjukvårdsnämnden förtydliga dessa delar och hur de påverkar varandra.

Efter två försök att upphandla verksamhet vid närsjukhusen i Strömstad, Lysekil och Bäckefors, och ett intensivt arbete att hitta andra lösningar, konstaterade nämnden under senvåren att den vägen inte var framkomlig eftersom ingen extern aktör lämnade något anbud. Vi diskuterade ingående med både dåvarande utförare och sådana som kunde ha varit intresserade, och vi har en mycket god bild av varför det inte kom några anbud. Denna kunskap är central i arbetet med framtidens närsjukhus, och visade tydligt att förändringar krävs för att ge invånarna i Fyrbodal bästa möjliga vård.

För att verksamheten vid närsjukhusen inte skulle upphöra den 1 november togs en lösning fram tillsammans med Nu-sjukvården, och efter ett rekordsnabbt och effektivt arbete gick verksamhetsövergången i mål den 1 november. De rapporter vi fått talar om att allt gått mycket bra, och att verksamheten löper på utan att patienterna märker någon skillnad bortsett från nya skyltar på utsidan.

Nu-sjukvården driver närsjukhusen till och med december 2023, och därefter krävs en annan lösning. På nämndens sammanträde om två veckor presenteras ett väl genomarbetat förslag på innehåll, lokalisering och organisering av närsjukhus i Fyrbodal från 1 januari 2024. Nämnden planerar att ta ett inriktningsbeslut, som förstås kommer att behöva konkretiseras under de närmaste månaderna.

Nämnden hade till och med den 31 oktober tre avtal om drift av varmvattenbassänger – med Kuling Rehab i Lysekil och med Aleris i Bäckefors och Strömstad. Regionens och nämndens avsikt med att finansiera drift av bassänger har varit att säkra tillgången till sjukvårdande behandling – när det behovet/efterfrågan har funnits från berörda rehabenheter. Bassängverksamhet är en frivillig verksamhet för våra rehabenheter, och nyttjandet har skilt sig åt. I Lysekil använder rehabenheten bassängen frekvent, varför nämnden i somras förlängde det avtalet, medan vi inte sett motsvarande efterfrågan i Bäckefors och Strömstad.

När det gäller bassängerna i Bäckefors och Strömstad klargjorde Aleris att de inte hade något intresse av att driva dem vidare när avtalen löpte ut. Statistiken visade att efterfrågan sjunkit under flera år, och nu är på en så låg nivå att det inte går att motivera finansiering från regionen. Därför valde nämnden att inte arbeta för en förlängning av avtalen (hade i så fall varit nya avtal med någon ny driftansvarig part).

Det har i debatten framförts från kommunalt håll att behovet av bassängerna är stort, och att exempelvis den i Bäckefors nyttjas för mer än 14 000 besök per år. Vi har inte kontrollerat just den siffran, men i det perspektivet framstår regionens nyttjande av bassängen (130 besök hittills i år, från en rehabenhet som nu avslutat sin verksamhet) som väldigt begränsat. Det visar också varför bassänger på de allra flesta håll drivs och finansieras av berörda kommuner. Vi har erbjudit både Strömstad och Bäckefors ekonomiskt stöd under en övergångsperiod (återstoden av nämndens mandatperiod), i det fall kommunerna väljer att fortsätta driva bassängerna.

Rehabpraktiken Dalsland valde att avsluta sin verksamhet i Bäckefors den 31 oktober, vilket följde gängse formalia och var känt sedan början av juni. Etablering eller avveckling av rehabenheter och vårdcentraler kan och ska inte norra hälso- och sjukvårdsnämnden påverka, och påståenden om att nämnden/regionen lagt ner rehabverksamheten i Bäckefors är alltså felaktiga. Sant är att en effekt av Rehabpraktikens avveckling är att den redan mycket låga efterfrågan på sjukvårdsbehandlande bassängverksamhet sjunker ytterligare.

För information driver Närhälsan rehabmottagningar i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud samt Åmål, och Medpro Clinic i Åmål.

Linda Jansson (M)

Margareta Fredriksson (L)

Annica Erlandsson (S)

presidium för norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Artikeltaggar

AlerisAnnica ErlandssonAvtalBäckeforsDalslands sjukhusLinda JanssonLysekilNämnderNärhälsanNorra hälso- och sjukvårdsnämndenSjukvårdStrömstadVårdVård och omsorgVästra Götalandsregionen