Hoppa till huvudinnehållet

Kommunen backar – Rösskogen lämnas orörd

Publicerad:
Kommunen drar tillbaka förslaget om ett nytt bostadsområde i Rösskogen.
Kommunen drar tillbaka förslaget om ett nytt bostadsområde i Rösskogen. Foto: Andreas Dagström

Pendeltåg till Tösse, växthus över hembygdsmuseet, riv Netto-huset och bygg någonting vackrare.

Alla inspel till förslaget på ny översiktsplan har nu sammanställts. Mest kritik riktas mot idén att bygga bostäder i en del av Rösskogen, och på den punkten har kommunen backat.

Totalt 195 yttranden lämnades in under översiktsplanens samrådstid: 25 från myndigheter, 24 från privatpersoner och 146 från digital enkät.

Mest utförligt svarar länsstyrelsen, som överlag ger Åmåls kommun tummen upp. Planförslaget anses ge god vägledning till beslut och berörda riksintressen tillgodoses i stort.

Skarpaste invändningen gäller så kallade Lis-områden. Länsstyrelsen menar att hanteringen av dessa är så otydlig i översiktsplanen att det i nuläget inte går att bedöma om landsbygdsutvecklingen som föreslås är lämplig eller inte.

Åmål tar åt sig av kritiken. Alla nya potentiella Lis-områden slopas och bara de vars planering redan påbörjats kommer att inkluderas i planutställningen.

Ger kvalitet och identitet

Länsstyrelsen menar även att kommunen bör tydliggöra hur vissa riksintressen kan tillgodoses:

– Förändringarna vid Norra hamnen gränsar till riksintresset för miljövård, vilket kräver anpassning och medvetenhet hur planen och byggnationen påverkar riksintressets värden och uttryck, skriver länsstyrelsen.

Samtidigt passar länsstyrelsen på att uppmuntra kommunen till ett mer tydligt strategiskt förhållningssätt gentemot stadens historiska bebyggelse:

– En fysisk planering och ett samhällsbyggande som tar avstamp i och förädlar befintliga kulturmiljövärden är en del i hållbarhetsarbetet. Bevarade kulturvärden bidrar också till platsers kvaliteter och identitet.

Länsstyrelsen uppmuntrar Åmål att inta ett mer strategiskt förhållningssätt gentemot stadens historiska bebyggelse.
Länsstyrelsen uppmuntrar Åmål att inta ett mer strategiskt förhållningssätt gentemot stadens historiska bebyggelse. Foto: Andreas Dagström

Länsstyrelsen ser också behov av att naturvärden utreds ytterligare. Det gäller till exempel föreslagna nya bostadsområden öster om Åmålsviken, vid Norra viken, Näsuddens södra del och norr om tätorten, mot Säfflehållet.

Samma sak anses även gälla det föreslagna nya vandringsstråket längs Åmålsån, mellan staden och Tollebols kvarn.

– Exempelvis kan det här finnas fladdermöss känsliga för belysning, skriver länsstyrelsen.

Ny väg längs E45

Trafikverket noterar att ett nytt område för verksamheter (möjlig kriminalvårdsanstalt) placerats söder om Åmål i anslutning till E45. Detta ifrågasätts, då en ny anslutning till E45 inte kommer att tillåtas. Kommunen svarar att de planerar en ny vägdragning från Säter till Kråkelund, parallellt med Europavägen.

Åmålsbygdens naturskyddsförening, SNF, motsätter sig förslaget om exploatering med småhus i södra delen av Rösskogen, mellan Östra Åsen, Eliseberg och Hesselbomsvägen.

– Det vore en stor naturvärdesförlust för kommunen, skriver SNF, som bland annat provborrat i sex av områdets tallar, vilka visade sig vara 162–200 år gamla:

– Anmärkningsvärt för ett bestånd så nära tätorten.

”Olämpligt att exploatera”

Många av skrivelserna från privatpersoner, inte minst enkätsvaren, gäller också nämnda skogsparti. Många vill bevara den i dess nuvarande form. Och så kommer det att bli sedan kommunen backat från exploateringsförslaget:

– Vi har kommit fram till att området är olämpligt att exploatera, då exploatering skulle innebära ökad trafik genom bostadsområdet vilket skulle medföra en negativ påverkan på de boende samt att det skulle innebära en del problematik kring avledning av dagvatten, skriver kommunen.

Däremot kommer planarbetet bland annat fortsätta gällande den omdebatterade så kallade ”vitsippekullen” vid E45-rondellen, där en exploatör vill bygga butiker.

Flera läggs åt sidan

Flera yttranden lämnas obehandlade, då de inte anses vara synpunkter på detaljplanens innehåll. Till denna kategori räknas bland annat förslag om att sätta ett stort växthus över hembygdsmuseet och omvandla byggnaden till ett Folkets hus, kommunfinansierat pendeltåg mellan Åmål och Tösse och rivning av Netto-huset för att ersätta denna med någonting mer estetiskt tilltalande.

Förslaget till ny översiktsplan är nu ute på granskning till den 31 mars.

Artikeltaggar

ÅmålÅmåls kommunBostad och byggenBostäderDetaljplanerE45KritikNettoRösskogenTrafikTrafikverket

Så här jobbar PD med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.