Hoppa till huvudinnehållet

Tydligt vilka lösningar medarbetarna vill se

Publicerad:
Socialdemokraternas företrädare tycker inte Borgerlig Allians budget motsvarar vallöftena.
Socialdemokraternas företrädare tycker inte Borgerlig Allians budget motsvarar vallöftena. Foto: Sören Turesson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på insändare från Michael Karlsson (M) och Camilla Ackerblad (M) samt signaturen ”Undersköterska”.

Borgerlig Allians påstår att det är som det är på grund av tidigare styre och att man endast styrt sedan den 1 januari. Detta är en sanning med modifikation då de faktiskt "vann" valet i september och det hade blivit väldigt konstigt om vi i den tidigare majoriteten tagit beslut som inte var förankrade i det nya styret.

Företrädare för Borgerlig Allians säger att de är öppna för dialog och förslag till lösningar, detta är bra. Att de vill att allt ska ske enligt laga ordning och enligt demokratiska regler. Ja, så förutsätter vi att allt arbete görs.

Vården är en viktig kärnuppgiftBjud in vårdanställda och låt dem lätta sina hjärtan

Vi vet att under valarbetet så var man mycket uppmärksam på de problem som fanns, vad medarbetare tyckte och även vilka lösningar de önskade.

Det insändarna sa var: Vi har det tufft, stressigt och får ingen återhämtning. Kan inte kombinera privatliv med arbetet.

Flera personer från Borgerlig Allians gick ut och sa att de skall ta tag i de problem som är i medarbetarnas arbetsmiljö. Borgerlig Allians var tydliga med att de skulle prioritera den här frågan. Vi från oppositionens sida anser att Borgerlig Allians borde haft kvar detta i tanken efter valet och haft det med i sin planering och i sin agenda om de vann valet. Uppenbarligen fanns det ingen plan framlagd vid eventuell valvinst.

Medarbetarnas förslag finns redan som sagt: mer personal, större möjlighet till återhämtning, minskat antal arbetstillfällen och bättre schema.

Vi inom oppositionen är väl medvetna om att den ekonomiska situationen i kommunen är tuff och kärv. Detta lär inte inom snar framtid bli bättre, men ekonomin var ingen nyhet när de gick ut med sina vallöften. Man lovade 5 miljoner kronor i budget för att komma till rätta med de arbetsmiljöproblem som har framkommit. Av dessa 5 miljoner blev det i budgeten 800 000 kronor i tre år för en genomlysning av verksamheten, vilket leder till att personalenheten som ligger under kommunstyrelsen, där pengarna hamnade, endast får 400 000 kronor.

Pengarna skall gå till att ta reda på orsaken till de höga sjukskrivningstalen i syfte att minska den. När kan denna genomlysning vara klar och komma medarbetarna till nytta? Om tre år? Det är ju det som Borgerlig Allians budgeterat för i alla fall. Vi i oppositionen har sedan tidigare uppdragit åt personalchefen att undersöka denna fråga så arbetet är redan påbörjat inom verksamheterna.

Medarbetarnas förslag finns redan som sagt: mer personal, större möjlighet till återhämtning, minskat antal arbetstillfällen och bättre schema.

Att bemöta detta och ha konkreta förslag ser vi inte som något som skulle bryta mot laga ordning eller demokratiska regler.

Det är viktigt att Borgerlig Allians nu är tydliga i dialogen och förklarar hur de skall hålla sina löften så att medarbetarna kan se någon förbättring.

Och ge tidsramar för sin planering. Medarbetarna har troligtvis röstat på er för att ni lovade förbättringar. Den budget Borgerlig Allians lagt håller inte vad de lovat.

Socialdemokraterna genom kommunstyrelsegruppen

Maria Bertilsson Sandin

Jerry Saxin

Niklas Karlsson

Olle Eriksson

Hassan Dalo

Sofia Karlsson

Artikeltaggar

ÄldreomsorgBudgetarJerry SaxinKommunstyrelsenMaria Bertilsson SandinMichael KarlssonNiklas KarlssonOlle ErikssonPolitikSocialdemokraterna