Hoppa till huvudinnehållet

Ett steg närmare butiksbygge vid E45-rondellen – hela berget måste sprängas

Publicerad:
I stort sett hela berget vid E45-rondellen måste sprängas bort om butiksbygget ska bli av, visar samrådshandlingen. Foto: Andreas Dagström

Bortsprängt berg, tre butikslokaler och cirka 121 parkeringsplatser.

Planerna på ett nytt handelsområde vid E45-rondellen har nu kommit till samråd.

Det tar sin tid att komma till skott med stora byggprojekt. Många steg måste passeras på ett korrekt sätt. Redan för ett par år sedan fick Åmåls kommun en förfrågan från exploatören Svensk Butiksutveckling om mark för etablering av i första hand två större handelskedjor i närheten av Willys.

Nu är behovet tre butikslokaler, med en totalyta på 4 600 kvadratmeter, samt cirka 1 500 kvadratmeter inhägnad utegård och omkring 121 parkeringsplatser. Det framgår av den samrådshandling som nyligen lades fram. Handlingen i sig visar att planprocessen tagit ett steg framåt. Men fortfarande är det långt kvar till bygge. Enligt preliminär tidsplan ska detaljplanen för handelsområdet antas av kommunfullmäktige i januari 2024.

Flera fördelar

Sammantaget ser det inte ut att finnas några hinder för bygget. Planområdet ligger inte inom något riksintresse, och miljöpåverkan anses vara förhållandevis liten. Bedömningen är att naturvärdena tagits i beaktande.

Skrivelsen lyder:

– Genom att bygga ut handelsområdet i direkt anslutning till Drottninggatan kan befintlig infrastruktur användas och ingrepp bedöms kunna bli mindre än vid en nyetablering på annan plats.

Samt:

– Närheten till E45 och Drottninggatan innebär skyltläge och god tillgänglighet till primär transportled vilket är positivt för föreslagen markanvändning.

Rastplatsen blir kvar, men allt bakom försvinner.
Rastplatsen blir kvar, men allt bakom försvinner. Foto: Andreas Dagström

Blir oigenkännligt

Den tilltänkta byggplatsen består av ett skogbeklätt berg, inklämt mellan E45, Drottninggatan och Patrongatan. Här har kommunens tjänstemän och inhyrda konsulter konstaterat att det finns två områden med olika naturvärden. Den ena, där träden står som tätast, bedöms till naturvärdesklass 3, medan ytorna närmast villorna på Patrongatan bedöms till naturvärdesklass 2.

I samrådshandlingen står:

– Särskild hänsyn bör tas till ängsresterna i område 2 i det fortsatta planarbetet. Marken bör lämnas orörd vid exploatering och framgent skötas som ängsmark.

Det konstateras även att bergsknallen i dag används som rekreationsområde, främst för de närboende och den intilliggande förskolan. Likartade möjligheter anses emellertid finnas strax söderut, längs med Åmålsån, samt väster om E45.

Ungefär här är det tänkt att infarten till det nya handelsområdet ska ligga.
Ungefär här är det tänkt att infarten till det nya handelsområdet ska ligga. Foto: Andreas Dagström

Berget sprängs bort

Nästan hela berget inom planområdet kommer att spränga bort i och med en eventuell exploatering. Nockhöjd för butiksbyggnaderna föreslås bli åtta meter, vilket ofrånkomligt skulle innebära stor påverkan på landskapsbilden. I samrådshandlingen finns flera fotomontage som visar hur handelsområdet kommer att synas och utan befintliga vägskyltar och byggnader hade platsen inte gått att känna igen.

Rastplatsen finns kvar i planförslaget. Handelsområdets infart är tänkt att ligga en bit in på Drottninggatan.

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft. Det skulle planen teoretiskt kunna göra i februari 2024.

Artikeltaggar

Åmåls kommunÅmålsånBostad och byggenDetaljplanerDrottninggatanE45NyetableringarTrafikVillor

Så här jobbar PD med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.