Hoppa till huvudinnehållet

Förslaget: Samhällsbyggnad får högre status och kulturen blir sambo med skolan

Publicerad:
Reporter Andreas Dagström
Andreas Dagström
andreas.dagstrom@provinstidningen.se
Alliansen föreslår omorganisation av kommunstyrelseförvaltningen.
Alliansen föreslår omorganisation av kommunstyrelseförvaltningen. Foto: Andreas Dagström

Borgerlig Allians för Åmål vill ändra centrala delar av den kommunala organisationen. Samhällsbyggnadsenheten föreslås bli navet i en ny högprioriterad förvaltning, medan kulturenheten paras ihop med barn och utbildning.

För att bättre kunna samordna sådant som berör flera verksamheter och samtidigt ge stöd åt det politiska styret i utvecklingen av Åmål behöver kommunstyrelseförvaltningen bli mer renodlad.

Ungefär så lyder motiveringen till den föreslagna organisationsändringen, som ska tas upp vid veckans kommunstyrelsemöte. Debatt är att vänta och sista ordet lär inte vara sagt än på ett tag.

Olika öden

Tanken är att kommunstyrelseförvaltningen – efter klubbat och verkställt beslut – ska omfatta ekonomienheten, HR- och löneenheten, näringsliv och kommunikation, IT-enheten, kansli- och utredningsenheten, med överförmyndarenheten sorterad under sig.

Största ändringarna mot i dag är att samhällsbyggnadsenheten och kulturenheten får maka på sig. Medan samhällsbyggnad upphöjs till egen förvaltning, med räddningstjänsten och kostenheten under sig, får kulturen samsas med tunga barn- och utbildningsförvaltningen.

– Bakgrunden är tvådelad, säger kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (M) och hänvisar till budgeten för 2023.

”Samla kompetens”

Där pekar Alliansen ut samhällsbyggnadsenheten som högprioriterad, i nivå med målet att komma till bukt med de höga sjukskrivningstalen bland Åmåls offentliganställda.

– Det handlar om att samla kompetens och sätta ytterligare fokus på sådant som kan gynna näringslivet och minska arbetslösheten, säger Michael Karlsson. Samhällsbyggnadsenheten har varit under förändring under lång tid, samtidigt som vi behöver renodla kommunstyrelseförvaltningen.

– Flytten av kulturenheten bygger på samma grundidé, att samla angränsande verksamheter.

Skrotat biträdande

Kärnan i beslutsunderlaget, som bär kansli- och utredningschef Björn Skogs och kommundirektör Jan-Erik Samuelssons signatur, lyder:

”Den föreslagna organisationen bedöms av förvaltningen samla och spetsa de kommunövergripande stödfunktionerna, samtidigt som såväl intern som extern service optimeras liksom samhällsbyggnadsresurserna.”

Tidigare har det gjorts försök att avlasta kommundirektören med en biträdande. Men tjänsten stod ofta vakant och avvecklades helt i samband med 2023 års budgetbeslut.

Tydligt underordnad

Samuelsson och Skog ser flera fördelar med att koppla loss vissa enheter:

”Genom den nya förvaltningen blir det [...] ännu mer tydligt att samhällsbyggnadsuppdraget är en förutsättning för kommunens övergripande utveckling och genom att förvaltningschefen tar plats i kommunens centrala ledningsgrupp lyfts frågorna in i den centrala beslutsprocessen.”

Kulturenheten blir på papperet jämställd med barn- och utbildningsorganisationen. Men även om båda verksamheterna nämns i den nya förvaltningens namn, så kan tjänstemännens beskrivning tolkas som att det ändå finns en inbördes hierarki där kulturen blir tydligt underordnad:

”Denna förändring skapar goda möjligheter för ömsesidig verksamhetsutveckling och en förbättrad verksamhet riktad till barn och unga.”

”Attraktivt utbud”

Samt:

”Redan i dag tillhör ungdomsgården Huset barn- och utbildningsnämnden och målgruppen delas med kulturskolan, som är en väsentlig del av kulturenhetens verksamhet. Att samla programverksamheten under samma förvaltning skapar nya möjligheter för brukarpåverkan och ett attraktivt utbud.”

Kulturenheten föreslås även fortsättningsvis handlägga bidrag, främst genom kulturstrategiska uppdrag, och inköp av offentlig konst, men den beslutande makten behåller kommunstyrelsen.

Tufft jobb

Avgående kulturchefen Sara Vogel Rödin är starkt kritisk till omorganisationen och framhåller den som ett tungt vägande skäl till sin uppsägning.

– Hon har gjort ett bra arbete med att få enhetens budget i fas efter att ha dragit över under lång tid. Det blev hennes första uppdrag. Sedan ändrades omvärldsläget så att budgeten blev tvungen att minskas ytterligare, säger Michael Karlsson (M).

Kommunalrådet beklagar att kulturen drabbas, men samtidigt är han lite förvånad över Sara Vogel Rödins plötsliga beslut, då neddragningen fanns med i Alliansens budget som klubbades i december:

– Hon upplever att enheten drabbas för hårt. Besparingskravet är nio procent av totalen. Som jämförelse ska kommunledningen sänka sina kostnader med 27 procent. Relativt sett är vi fortfarande en av de kommuner som lägger mest på kultur i förhållande till vår storlek.

Sara Vogel Rödin upplever att kulturen får en mer undanskymd roll när den flyttas från kommunstyrelseförvaltningen. Finns det fog för den känslan?

– Flytten handlar rent krasst om kulturskolan. Att sammanföra den med barn- och utbildning är inte att skjuta undan, utan ett sätt att få närliggande enheter på samma gren.

Michael Karlsson (M) poängterar samtidigt att omorganisationen än så länge bara är ett förslag.

Artikeltaggar

BeslutFörvaltningJan-Erik SamuelssonKommunstyrelsenKulturMichael KarlssonPolitikÅmålÅmåls kommun

Så här jobbar PD med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.