Hoppa till huvudinnehållet

Utbyggnad och förtätning av industriområdet – här kan det bli nya etableringar

Publicerad:
Intill och i skogspartiet bakom den gamla ladan som tillhört Nygårds herrgård är det tänkt att handels- och industriområdet ska breda ut sig.
Intill och i skogspartiet bakom den gamla ladan som tillhört Nygårds herrgård är det tänkt att handels- och industriområdet ska breda ut sig. Foto: Andreas Dagström

Efter flera års uppehåll har uppdateringen av detaljplanen för Nygårds industriområde kommit igång på nytt.

Målet är att förtäta och vidareutveckla det som redan finns – gärna med inspiration från herrgårdens gamla ladugård.

Redan 2012, efter att en kraftledning som tidigare gick tvärs över stadsdelen flyttades, började kommunen diskutera vidareutveckling av industribebyggelsen på Nygård. Blickarna riktades närmare bestämt mot det avlånga skogsparti som sträcker sig från Strömstadsvägen till platsen där Industrigatan möter E45, mellan butikerna på Fågelmyren och produktionsanläggningarna längs Forsbrogatan.

Ett förslag till detaljplan togs fram, vilken gick från samråd till granskning 2019–2020. Sedan tog processen av flera anledningar tvärstopp och förslaget lades i malpåse. Men intresset för skyltläge mot Europavägen har knappast minskat under senare år och nu ska det göras en ny granskning av skogspartiet på Nygård.

”Efterfrågas”

Syftet är samma som tidigare, att pröva möjligheten till förtätning och vidareutveckling av befintligt industri- och handelsområde. Men planen är samtidigt något nedtonad jämfört med den gällande. Bland annat föreslås anläggande av en ny allmän gata, för att underlätta fler småskaliga etableringar.

– Detta är i linje med vad som efterfrågas från intressenter som vill etablera sig i området och bedöms således ge en mer ändamålsenlig struktur, skriver tjänstemännen.

Målet är att detaljplanen ska kunna antas av kommunfullmäktige hösten 2023.

Den nya gatan är tänkt att ansluta till Slättertorpsgatan.
Den nya gatan är tänkt att ansluta till Slättertorpsgatan. Foto: Andreas Dagström

Hotad art

Ur naturperspektiv anses konsekvenserna av den tänkta exploateringen sträcka sig från små till stora. Exempelvis har två fridlysta lummerarter observerats på området. Lummer anses till och med ha ett sådant EU-intresse att insamling i naturen och exploatering kan bli föremål för särskilda förvaltningsåtgärder.

Tjänstemännens bedömning är ändå att förekomsten inte sätter några allvarliga käppar i hjulet för detaljplanen:

– Planens genomförande kommer påverka arten lokalt, men det bedöms enbart handla om de lokala bestånden och bevarandestatusen på regional nivå påverkas inte negativt.

Kommunen har också redan ansökt om dispens för detta hos länsstyrelsen.

Ladan skyddas

Planområdet är cirka 18 hektar och utgörs i huvudsak av barrblandskog med vissa öppna ytor. Skogen sträcker sig längs en höjdrygg. Utbyggnad och förtätning innebär att landskapsbilden förändras, men med tanke på hur närliggande grannskap redan ser ut, bedöms inte ändringarna utgöra ett främmande inslag i stadsbilden.

I norra delen av planområdet, strax söder om Strömstadsvägen, ligger en kulturhistoriskt intressant ladugård från 1905 som tidigare tillhört Nygårds herrgård. Det rivningsförbud och de varsamhetsbestämmelser som redan gäller för ladan lär överföras till den nya detaljplanen, då byggnaden anses fylla en miljöskapande funktion som blickfång och entré till staden.

I granskningen står:

– Förutom skydd av ladugårdsbyggnaden är det viktigt att anslutande bebyggelse tar hänsyn till ladugården och bygger vidare på en traditionell gårdsbildning.

Samt:

– Det är viktigt att nytillkommande byggnader underordnas ladugården och snarare ges karaktär av komplementbyggnader.

Lovande ståndpunkter ur ett rent estetiskt perspektiv, kan tyckas.

En planskiss över området som detaljplaneras. Några mindre byggnader ses vid Strömstadsvägen, men huvuddelen av bebyggelsen är koncentrerad till den västra delen av området, mellan Forsbrogatan och E45.
En planskiss över området som detaljplaneras. Några mindre byggnader ses vid Strömstadsvägen, men huvuddelen av bebyggelsen är koncentrerad till den västra delen av området, mellan Forsbrogatan och E45.

Mark för industriändamål möjliggörs inom den södra delen av planområdet. Högsta bygghöjd föreslås till tio meter, exklusive tak och tekniska installationer som ventilation och liknande. Generellt sett är det tänkt att byggnader och tomter i skylt- och entrélägen ska ges särskild omsorg vid placering, utformning och gestaltning. Hårdgjorda ytor ska också undvikas och i möjligaste mån ersättas av gräs och vegetation.

Artikeltaggar

Åmåls kommunBostad och byggenDetaljplanerE45FågelmyrenNygårds industriområde

Så här jobbar PD med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.