Hoppa till huvudinnehållet

Både kultur och rörelse befrämjar psykisk och fysisk hälsa

Publicerad:
Kulturskolans cheerleadinggrupper Emeralds och här i form av Ruby hade uppvisning under nationaldagsfirandet i fjol. Foto: Fredrik Tacacho

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Angående den senaste tidens artiklar och synpunkter i PD och kommunala beslut avseende främst kulturskolan, men också placering av nytt affärsområde.

Åmåls kommun fick en ny styrning efter valet i september 2022, Borgerlig Allians med stöd av Sverigedemokraterna. De lovade, att nu skulle det bli ”Ordning på Åmål”, men på vilket sätt fick jag inte klart för mig då. Senare i budget för 2023 framkom, att det skulle bli kraftiga nedskärningar på det strategiska kulturstödet och tjänsten som centrumutvecklare skulle inte tillsättas. Tråkigt, tänkte jag då, eftersom jag värnar om all kultur, men beslutet kunde accepteras utifrån svårigheter med ekonomin. Dock har Västa Götalandsregionens kulturnämnd aviserat att det kan påverka negativt på deras kulturstöd. Och hur blir det med ny kulturchef?

När det in på det nya året stod klart att nedskärningarna hårt skulle drabba kulturskolan och konstskolan på Not Quite blev jag både frustrerad och arg. Först skulle konstskolan bort helt, vilket ändrades efter protester och besparingen lades delvis på att återinföra avgifter i kulturskolan som varit avgiftsfri sedan 2016. Trots nya protester från personal på kulturskolan och från den politiska minoriteten om hur detta skulle drabba, dels verksamheten, dels barn från socioekonomiskt svaga grupper, fortsatte den politiska majoriteten att driva sitt förslag genom kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige. Dessutom finns ett konstaterande i en artikel i PD den 23 mars om att Åmåls kommun har hög barnfattigdom.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars som jag närvarade vid, debatterades livligt och länge de föreslagna avgifterna för kulturskolan. Borgerlig Allians ledamöters argument, anser jag, var närmast raljerande. Att ge uttryck för, att ”400 kronor kan de flesta klara av” samt att ”det går att söka medel från Majblomman” och även, att som en annan ledamot gjorde, jämföra med avgifter för fritidsaktiviteter, vilka självklart ska bekostas av vårdnadshavare. Debatten ledde till en återmiss av ärendet.

Så till majoritetsstyret vill jag säga, tänk om och låt inte de mest utsatta barnen fråntas möjligheten att delta i kulturskolans verksamheter, vilka kan vara avgörande för utveckling av färdigheter och som kan vara betydande för inlärning och ett ”gott liv”. För inte drar ni väl ner resurserna för gymnastiken och idrotten i skolan? Både kultur och rörelse befrämjar psykisk och fysisk hälsa.

När det gäller planerna på att förlägga ett nytt affärsområde vid Trafikverkets rastplats och förstöra den fina naturen där, anser jag det helt huvudlöst och bistår alla som skrivit och yttrat sig om olämpligheten. Varför hålls det samråd med kommuninnevånare, när det inte ändå tas hänsyn till deras åsikter? Den nya ordningen? Detta är också en kultur- och demokratifråga.

Inga Engström

socialdemokrat

Artikeltaggar

ÅmålÅmåls kommunInsändareKommunfullmäktigeKommunstyrelsenKulturMajblommanNot QuiteSverigedemokraterna