Hoppa till huvudinnehållet

Nya hot mot Åmåls centrumhandel

Publicerad:
Varje p-ruta är värdefull för centrumhandeln, skriver Per Enger. Foto: Sara Abed Alhaleem

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vid informationen på stadshuset i samband med översiktsplanen, fick jag veta av chefen för samhällsbyggnadsenheten, Björn Wennerström att planen att ta bort alla p-platser efter Kungsgatan inte är nerlagd utan ligger vilande. Förstod att det var ett önskemål från hans sida att få genomföra denna förändring av p-platserna.

Det är en skrämmande okunnighet som visar sig av en högt placerad tjänsteman i vår kommun. Skulle detta genomföras så kommer den centrala handeln att få oerhörda problem. Det finns seriösa utredningar om sådant här och varje p-plats utanför en affär har ett årsomsättningsvärde på cirka 200 000–500 000 kronor eller mera för affärerna.

Det finns även mycket bra och gedigna utredningar om hur långt en konsument accepterar att gå från en p-plats till den affär som han ämna besöka. Om Åmålsborna tvingas att parkera på Måkebergsplan, är det mycket stor risk att de i stället åker till Karlstad eller Guttane och handlar. Tag reda på den kunskap som finns.

Är avsikten med att ta bort alla p-platser utmed Kungsgatan, att ytterligare försvåra för de få affärer som vi har kvar i centrum? Affärerna har en mycket tuff situation och det är oerhört viktigt att de får allt stöd de kan få. Eller är det kommunens avsikt att alla affärer skall bort?

Jag och många med mig vill inte att så skall ske. Vi vill bo i en stad med ett levande centrum. Vi vill ha en utveckling av Åmål, men under ordnade förhållanden.

När Peeter Särg var stadsarkitekt, så byggde han om trottoarerna både på Kungsgatan och på Västerlånggatan och det målades tydliga linjer och angavs vad som var cykelbana och vad som var gångbana. Måla i dessa linjer och ni har en cykelbana genom stan, utan att det kostar något och utan att stänga alla affärerna.

När kommunala tjänstemän önskar göra stora förändringar i centrala Åmål måste våra politiker våga ställa upp och se till att det görs en konsekvensanalys som utreder vad som händer om man genomför en sådan förändring. Man får inte bara tro att det skall gå bra, utan måste veta vad som händer om ändringarna genomförs. Det är väldigt lätt att riva ner men oerhört svårt att bygga upp en gammal fin stadskärna som Åmåls igen.

Jag förutsätter att politikerna ser till att en sådan utredning blir gjord, av ett välrenommerat, kunnigt utredningsinstitut, om ni har Åmåls bästa för era ögon. Samt att den görs omgående och innan det är klart med företag till handelshuset och innan planen är fastställd. Annars är det risk att vi blir lurade.

Alla seriösa företag och kommuner genomför konsekvensanalys vid stora förändringar och jag hoppas att Åmåls kommunpolitiker tar sitt ansvar, samt inordnar förslaget om ändring av p-platser i centrala stan i den kommande konsekvensanalysen om det tänkta nya handelsområdet,

Per Enger

Kommunen besvarar handlarnas kritik: ”Cyklister är också kunder”Stark kritik från handlarna mot cykelväg genom ÅmålSträckningen på cykelvägen blev aldrig politiskt beslutadInsändare: Om cykelbanan och andra spaningar inför valetInsändare: Det behövs ingen ny cykelvägInsändare: Se till att de befintliga cykelvägarna är tillgängliga

Artikeltaggar

ÅmålBjörn WennerströmFastigheterInsändareKarlstadKommunpolitikKungsgatanPer EngerUtredningar