Hoppa till huvudinnehållet

Att kostnadsbelägga musikskolan är ett ogenomtänkt beslut

Publicerad:
Kulturskolans musikelever när de i julas framförde julsagan i Karlbergsaulan inför Åmåls förskole- och skolelever.
Kulturskolans musikelever när de i julas framförde julsagan i Karlbergsaulan inför Åmåls förskole- och skolelever. Foto: Fredrik Tacacho

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Att låta de redan hårt belastade barnfamiljerna få ännu en pålaga genom att kostnadsbelägga musikskolan är ett ogenomtänkt beslut. Vi kräver att en risk- och konsekvensanlys genomförs.

Socialdemokraterna valde att med hjälp av Vänstern och Miljöpartiet återremittera ärendet angående införandet av avgifter till kulturskolan när ärendet var uppe för beslut i kommunfullmäktige.

Det är viktigt att ta hänsyn till de konsekvenser och risker som kan uppstå vid en sådan förändring och vi kräver att det genomförs en grundlig risk- och konsekvensanalys från förvaltningen.

Avgifter kan göra det svårare för redan ekonomiskt tyngda familjer att ha råd med kulturskolan, vilket kan leda till en minskning av mångfalden i deltagande och i kulturskolan som helhet. Det är också möjligt att avgifterna kan leda till en minskning av intresset för kulturskolan, vilket kan ha en negativ inverkan på samhällets kulturella utveckling på lång sikt.

För att avgöra om avgifter till kulturskolan är en lämplig åtgärd eller inte, är det avgörande att genomföra en grundlig risk- och konsekvensanalys. Detta kommer att göra det möjligt att bedöma de möjliga riskerna och fördelarna med en avgiftsbeläggning och dessutom utvärdera hur de olika grupperna i samhället kommer att påverkas av en sådan förändring.

Socialdemokraternas återremiss med stöd av V och MP om avgifter till kulturskolan är en bra och ansvarsfull åtgärd som syftar till att ta hänsyn till de olika faktorer som påverkar samhällets kulturella utveckling genom att fatta ett välgrundat beslut som är till gagn för samhället som helhet.

Maria Bertilsson Sandin (S)

Jerry Saxin (S)

Tillfälligt stopp för avgift till kulturskolan – S, MP och V begärde återremissOro för hur återinförd avgift slår mot kulturskolan: ”Vi blir väldigt drabbade”Både kultur och rörelse befrämjar psykisk och fysisk hälsaKulturen skapar samhörighetKommunstyret tar åt sig av kritiken – konstskolan bantas men räddas

Artikeltaggar

ÅmålÅmåls kommunInsändareJerry SaxinMaria Bertilsson SandinSkolorSocialdemokraterna