Hoppa till huvudinnehållet

Vi som slutat arbeta är angelägna om barn och ungas framtid

Publicerad:
Här vill Åmåls kommun tillåta handel.
Här vill Åmåls kommun tillåta handel. Foto: Andreas Dagström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på insändaren ”Kom hit och dö – Åmåls nya slogan”, publicerad den 6 april.

Jag vet inte vem du är som skriver denna insändare då du bara skrivit under med en signatur ”Se framåt”. Men det är just det vi alla försöker att göra som vill behålla åsen.

Om du läser igenom alla våra insändare sedan juli 2022, tar del av Åmåls eget naturvårdsprogram från 2017, läser alla de forskningsrapporter som kommit de senaste åren, ja ta bara de senaste veckorna, så ser du att vi värnar om alla som bor i Åmål, deras hälsa och framtid.

Vi som slutat arbeta är alltså mycket angelägna om barn och ungas framtid. Just nu tänker vi på de barn som bor nära åsen eller som går på förskolan där. Barn skall vara ute i friska luften, röra sig, leka fritt för att utvecklas.

Det finns mycket kunskap både gammal och ny forskning som visar att vi har en allvarlig klimatkris. Regeringens eget klimatpolitiska råd kom förra veckan med mycket kritiska synpunkter på nuvarande regering. Det som sägs där gäller för hela landet. Vår kommun måste också rätta sig efter detta.

Ny forskning har bevisat att det är ett samband mellan lungcancer hos icke-rökare och utsläpp, som avgaser från trafiken. De som bor nära stora hårt trafikerade vägar, måste skyddas med skog och mark som tar upp koldioxiden.

Din tolkning att åsen är en öde skogsdunge är felaktig ur flera synvinklar.

Vid Östra Åsen finns i dag en etablering som aldrig skulle ha ägt rum, det vill säga bygget av Willys. Att kommunen gjort ett misstag, berättigar den inte att fortsätta att bygga ut just där. Hela Nygårds industriområde finns med färdigplanerade gator, tomter och till och med tomma lokaler som går att använda.

Det var ingen av oss som deltog i kommunens samrådsmöte i stadshuset den 3 april som ville att allt skall vara som det alltid varit. Om du varit där, skulle du fått höra många konstruktiva förslag på hur vi båda behåller vår stad och får den att leva vidare.

Solweig Johansson

Artikeltaggar

ÅmålÅmåls kommunDetaljplanerForskningInsändareÖstra ÅsenUtsläppWillys