Hoppa till huvudinnehållet

Åmål utvecklar ett nytt handelscentrum

Publicerad:
Vitsippekullen gör just nu skäl för sitt nyfunna namn. Foto: Andreas Dagström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

En utveckling av centrum pågår för fullt. Åmål är på väg att ta nästa steg för att utveckla handeln och för nya jobb.

Kommunen har hållit seminarier och vi har inlett bra resonemang med stadens fastighetsägare om vikten av att ha en attraktiv stadskärna. Till detta kan nämnas att viktiga områden som tidigare har varit förlorade i centrum har kunnat återbördas i kommunens ägo.

Förändring både oroar och engagerar. Det är naturligt, så låt oss alla förstå och respektera det. Däremot känns det lite nedslående när argumenten och oron blåses på genom illa underbyggda spekulationer, och i vissa fall, direkta felaktigheter som till exempel påståenden om att tjänstemän agerar i egen sak, att kompetensen bland anlitade utredare och sakexperter skulle varit bristfällig och att beslutsvägar inom kommunen skulle vara korrupta eller felaktiga.

Även påståenden om att alla parkeringsplatser längs Kungsgatan ska tas bort och att alla kommunala satsningar i centrum nu ska upphöra, är också sådant som kastats fram i nutid.

Självklart finns där ingen sanning i dessa påståenden och det är jag övertygad om att det stora flertalet redan vet.

När det gäller Vitsippebacken, som under en tid har ventilerats, så handlar det i dagsläget om en utredning kring ett eventuellt beslut om ny detaljplan för området. Det politiska beslutet om att starta denna utredning fattades för snart 1,5 år sedan, det vill säga under den förra mandatperioden och under annat styre. Alla partier var eniga och röstade för förslaget. Utredningen har pågått oavbrutet sedan dess och planförslaget var nu redo för samråd.

Om detaljplanen skulle bli verklighet, innebär det en förändring som några kommer att beröras av samtidigt som detaljplanen kan innebära en välbehövlig utveckling av vår kommun. En utveckling mot större delaktighet, möjlighet till egen försörjning för många och även en kursändring för kommunen och dess sviktande ekonomi.

Vi jobbar brett med ett antal detaljplaner för att kunna vara ett attraktivt alternativ vid nyetablering för nya företag eller utveckling av våra egna befintliga. Det är det välmående näringslivet som är garant för att en bra, vacker och välfungerande kommun kan fortsätta existera som just en sådan.

Löfte om en konsekvensanalys gavs till Åmåls Handel och föreningens ordförande Sara Träff redan den 4 mars i samband med ett givande möte med ett flertal engagerade handlare.

En detaljplans framtagning styrs minutiöst av lag och regelverk. Inga tjänstepersoner hittar på och gör saker på eget bevåg. De jobbar efter givna politiska direktiv och de jobbar efter vad lagen föreskriver. Låt oss vara tydliga med det. Så snart ett färdigt förslag finns att ta ställning till kopplas politiken åter in och nya beslut ska fattas. Så fungerar en demokratiskt styrd organisation. Så fungerar Åmål.

Alla i kommunen har rätt att yttra sig i ärendet vid två tillfällen under förslagets framtagning. Samrådstiden, som precis avslutats, är första gången detta tillfälle erbjuds i processen. Nästa gång blir under ett kommande granskningsskede. Efter det att granskningen är gjord fattas de definitiva politiska besluten om planen.

När en godkänd detaljplan finns och någon vill bygga eller utveckla något inom området börjar processen med bygglov och eventuella dispenser. Allt efter ordning. Allt efter lag.

Vi välkomnar dig att vara med och utveckla Åmål.

Michael Karlsson (M)

kommunstyrelsens ordförande

Artikeltaggar

ÅmålBostad och byggenDetaljplanerKommunstyrelsenKungsgatanMichael KarlssonPolitikSara TräffUtredningar