Hoppa till huvudinnehållet

Skog som växer tar upp koldioxid som binds in i träd och mark

Publicerad:
”Vi kan skapa arbetstillfällen på andra sätt än genom att spränga bort platser som Vitsippekullen”, skriver Miljöpartiets lokala företrädare.
”Vi kan skapa arbetstillfällen på andra sätt än genom att spränga bort platser som Vitsippekullen”, skriver Miljöpartiets lokala företrädare. Foto: Andreas Dagström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi i Miljöpartiet de gröna i Åmål vill behålla grönområden samt skapa fler gröna stråk i hela kommunen. Vitsippekullen, som för övrigt är ett fantastiskt namn på en plats, ska finnas kvar.

Skog som växer tar upp koldioxid som binds in i träd och mark, olika skogstyper lagrar olika mängd kol. Den förstärkta växthuseffekten leder till en högre medeltemperatur globalt vilket påverkar våra ekosystem vilket i sin tur direkt påverkar våra dagliga liv då vi från våra ekosystem får till exempel ren luft, rent vatten, mat och mediciner.

Träd och vegetation ger skugga som hjälper till att kyla, växtlighet och vatten reflekterar också värme vilket ger en svalare temperatur. Gröna lösningar som växtlighet på tak, gröna fasader, vallar och grässpår dämpar också buller och gör en stad eller ett område mer attraktivt. Buller, luftföroreningar och barriäreffekter från trafik kan ge negativa hälsokonsekvenser.

Biologisk mångfald omfattar allt i naturen och innebär att det finns en variation av ekosystem och livsmiljöer och en genetisk variation inom arter. En mångfald av arter gör att ett område blir mer motståndskraftigt. Om klimatet och förutsättningarna för livsmedelsproduktion ändras kan vi behöva sorter och arter som klarar sig på mindre eller andra resurser för att säkerställa livsmedelsbehovet.

Vi kan skapa arbetstillfällen på andra sätt än genom att spränga bort platser som Vitsippekullen. I våra stora städer, nationellt och internationellt, går utvecklingen åt det gröna hållet där städerna ska få mer växtlighet, mer gröna områden. Låt oss följa samma exempel.

Vi tror att ett vinnande koncept för Åmåls kommun är att satsa på flera mindre företagare som bygger en mångfald av verksamheter. Mångfald gör att ett område blir mer motståndskraftigt och om förutsättningarna för verksamheterna förändras finns det troligtvis några som är anpassade för just den förändringen vilket ger ett hållbart näringsliv.

Vi vill ha fler arbetstillfällen i Åmål och ser gärna att kommunen i samarbete med industri, fastighetsägare, näringsidkare, föreningar och medborgare ser över hållbara lösningar för att kunna erbjuda lokaler till verksamheter som vill etablera sig för att kunna skapa synergieffekter.

Nina Nilsson (MP)

Mikael Nilsson (MP)

Artikeltaggar

Biologisk mångfaldBostad och byggenDetaljplanerMikael NilssonMiljöMiljöpartietNina NilssonPolitikSkogÅmålÅmåls kommun