Hoppa till huvudinnehållet

Vi är övertygade om att vi kommer att kunna ta ett välgrundat beslut

Publicerad:
Förslag till ny detaljplan har tagits fram för området vid E45-rondellen.
Förslag till ny detaljplan har tagits fram för området vid E45-rondellen. Foto: Andreas Dagström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I ljuset av den pågående debatten om Vitsippebacken i Åmål är det viktigt för oss socialdemokrater i kommunen att vi följer en välgrundad och beslutsfattande process.

Vi uppmanar alla intresserade att delta i diskussionerna om Vitsippebacken och att lämna in sina synpunkter och åsikter. Vi är övertygade om att genom ett öppet och transparent beslutsfattande process kommer vi att kunna ta ett välgrundat beslut som kommer att vara till nytta för alla i vår kommun. Vi anser att det är klokt att vänta med att ta ställning om Vitsippebacken tills efter samrådshandlingarna och konsekvensanalysen har presenterats.

Det är viktigt att ha ett komplett underlag och att förstå alla konsekvenser av eventuella beslut som kommer att tas. Vi måste också säkerställa att alla berörda parter har fått chansen att lägga fram sina synpunkter och åsikter. Detta är särskilt viktigt när det gäller frågor som Vitsippebacken där det finns en stark känslomässig koppling till området.

Vi vill betona att beslutet om Vitsippebacken kommer att tas på ett medlemsmöte i demokratisk anda. Detta möte kommer att ge medlemmarna möjlighet att uttrycka sina åsikter och ta beslut på ett sätt som är i linje med våra demokratiska värderingar.

Sammanfattningsvis, Socialdemokraterna i Åmål vill ta ställning om Vitsippebacken först efter att samrådshandlingarna och konsekvensanalysen har presenterats. Vi vill betona att vi välkomnar alla synpunkter och åsikter från alla berörda parter. Tillsammans kan vi hitta en lösning som är till nytta för alla.

Jerry Saxin

ordförande Åmåls arbetarekommun

Artikeltaggar

ÅmålBeslutDebatterDetaljplanerJerry SaxinPolitikSamhälleSocialdemokraterna