Hoppa till huvudinnehållet

Ett attraktivt område kommer att förstöras

Publicerad:
Handelsområde i utkanten av Åmål stärker inte bygemenskapen, anser insändarskribenten. Foto: Andreas Dagström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Tvärs emot Åmåls kommuns översiktsplan och utvecklingsinriktning.

Läser man på kommunens hemsida varför man gör en översiktsplan så står det vilken roll den ska spela. Det står bland annat om kommunens syn på hur den bebyggda miljön skall användas, utvecklas och bevaras. Planen skall ligga till grund för kommunala beslut i olika frågor som detaljplaner med mera. I översiktsplanens målbild står det att attraktiva boendemiljöer ska möjliggöras.

Genom att bygga upp ett handelsområde vid rondellen kommer ni att förstöra ett område som är attraktivt i dag för både boende och den förskola som ligger där.

Ni skriver att ni ska underlätta till kvarboende. Mycket trafik och därigenom ökade utsläpp i området kommer inte att gynna boende och barn som måste bo kvar. Eller ni kanske ska flytta på förskolan?

Ni skriver också i er utvecklingsinriktning att ny bebyggelse ska anpassas till den småskaliga centrumkärnan och att externa handelsetableringar ska undvikas. Hur ligger de tänkta nyetableringarna vid rondellen i linje med detta?

En etablering kommer att öka efterfrågan på transporter som kommer att ge ökade utsläpp som medför negativa effekter, särskilt för dem som vistas där genom boende eller skolgång.

Ni skriver även att ni vill stärka bygemenskapen. Hur kan den stärkas genom att ett handelsområde anläggs i utkanten av Åmål?

Förbipasserande trafikanter kommer knappast att lockas till ett besök i stadskärnan om vi har en ”ful” ”stormarknad” vid rondellen istället för den inbjudande miljön som finns där i dag.

Tack för ordet och ta nu rätt beslut och följ de målbilder som en gång är gjorda för Åmåls bästa och skrinlägg planerna som ni har, det finns andra områden som i dag ståtar med tomma lokaler där nyetableringar kan ske.

Per Schullström

Artikeltaggar

ÅmålÅmåls kommunBostad och byggenDetaljplanerEkonomiFörskolorNyetableringarUtsläpp