Hoppa till huvudinnehållet

Tidsödande och krångliga sjukresor efter att Ronden upphört: ”Fixar inte det”

Publicerad:
Gun Skalstad, Berit Günther och Laila Söderman är starkt kritiska till avvecklingen av sjukresorna med Ronden.
Gun Skalstad, Berit Günther och Laila Söderman är starkt kritiska till avvecklingen av sjukresorna med Ronden. Foto: Fredrik Tacacho

För ett år sedan upphörde sjukresorna med Rondenlinjen. Alla som saknar sjukresetaxiintyg hänvisas numera till kollektivtrafiken – och tidsödande resor med många byten för en redan skör grupp, menar de drabbade.

– Jag tycker att det är skamligt, säger Gun Skalstad, 85.

I juni förra året upphörde Västtrafiks sjukresor med de båda Rondenlinjerna – bussresor som går direkt till sjukhusen – mellan Åmål och Göteborg, efter ett politiskt beslut. Antalet resenärer var för få i förhållande till kostnaderna och dessutom trafikerar kollektivtrafiken samma sträckor, motiverade politikerna beslutet.

För många äldre Åmålsbor, med lång resväg till sjukhusen i Göteborg, Uddevalla och Trollhättan har beslutet väckt starka reaktioner.

– Det är inte nog med att man är sjuk och orolig för det, utan man ska slita hund och nästan skämmas för att be om hjälp med resandet också, säger 85-åriga Åmålsbon Gun Skalstad.

Anhöriga får ta ledigt

Om patienten inte av medicinska skäl har rätt till sjukresetaxi , vilket kräver ett reseintyg från vården, eller ett kommunalt färdtjänsttillstånd registrerat hos Sjukresor Västra Götalandsregionen, hänvisas numera till kollektivtrafiken eller transport med hjälp av anhöriga.

– Det är inte säkert att de anhöriga bor i Åmål. Och ska de behöva ta sig ledigt bara för detta? frågar sig Gun Skalstad.

77-årig kvinna nekades sjukresetaxi efter höftledsoperation – ombads ta bussenVästtrafik: ”Vi nekar aldrig sjukresetaxi, men vårdintyg krävs”

Även om resorna med Ronden kunde ta sin tid var det ändå en trygghet att resa med den, utan att behöva stressa med byten, menar hon.

– Jag tyckte att Ronden fungerade bra. Jag skulle vilja ha tillbaka den. Visserligen fick man ibland åka över halva Dalsland men då slapp man bytena i alla fall, säger Gun Skalstad.

Fyra byten enkel väg

Även Berit Günther är starkt kritisk till avvecklingen av Ronden. För att ge ett exempel på hur sjukresorna i kollektivtrafiken kan te sig visar hon upp resplanen för en bekant på 85 år som nyligen behövde ta sig ner till Bäckefors för en ögonundersökning. En resa som innebar fyra byten – enkel väg.

– Politikerna måste få ordning på det här, säger Berit Günther.

Många av kollektivtrafikresorna till Dalslands sjukhus slutar här, vid busshållplatsen på väg 166. Sista hundratalet meter får man gå, vilket kan vara tufft för många äldre.
Många av kollektivtrafikresorna till Dalslands sjukhus slutar här, vid busshållplatsen på väg 166. Sista hundratalet meter får man gå, vilket kan vara tufft för många äldre. Foto: Helena Lindgren

En annan äldre bekant hade fått tid i Uddevalla klockan 10.00 en måndagsmorgon. Flera resealternativ fanns att tillgå och restiden i sig – runt en timme och 40 minuter – var inte det stora bekymret. Men flera av resealternativen innebar många byten och att resenären behövde ta sig till fots vissa kortare sträckor. För att vara på sjukhuset i tid behövde väninnan ge sig iväg från Åmål senast klockan 7.10, nästan tre timmar före läkartiden.

– Är man mellan 85 och 90 år så är det banne mig inte så lätt att åka tidigt på morgonen och sedan vara hemma först fyra–halv fem på eftermiddagen, säger Gun Skalstad.

Laila Söderman, Berit Günther och Gun Skalstad tycker att fler borde få tillgång till sjukresetaxi nu när Ronden har slutat gå. ”Man har jobbat sedan man var 15 år och gjort rätt för sig och sedan när man blir dålig så är det som att man ska köra huvudet i väggen, det är inte roligt”, säger Gun Skalstad.
Laila Söderman, Berit Günther och Gun Skalstad tycker att fler borde få tillgång till sjukresetaxi nu när Ronden har slutat gå. ”Man har jobbat sedan man var 15 år och gjort rätt för sig och sedan när man blir dålig så är det som att man ska köra huvudet i väggen, det är inte roligt”, säger Gun Skalstad. Foto: Fredrik Tacacho

Laila Söderman gör regelbundna besök till ögonmottagningen på Uddevalla sjukhus för behandling. Då hon inte får köra bil efter behandlingen är hon beroende av någon anhörig som agerar chaufför.

– Jag får sprutor i bägge ögonen och varken kan eller får köra efter det.

Att åka kollektivt fungerar heller inte.

– Jag kan inte läsa efteråt, det blir grumligt allting, säger Laila Söderman.

Fem Åmålsbor i väntrummet

Vid ett av besöken på Uddevalla sjukhus satt hon i väntrummet med fem andra patienter från Åmål.

– Alla hade varsin chaufför med sig utom en man. Han hade åkt taxi från sitt ställe till stationen i Åmål tidigt på morgonen för att hinna med.

Problemet rör inte bara pensionärerna i Åmål, menar de. Även boende i grannorterna är drabbade vad de förstår.

– Jag har suttit med personer från Bengtsfors som säger att de inte tar sig iväg om de inte får hjälp av anhöriga. Så ska det inte vara, säger Gun Skalstad.

Samlad hälsobedömning

För att få tillgång till sjukresetaxi krävs det ett intyg från vårdgivaren. Vårdgivaren bedömer patientens samlade hälsotillstånd, om det finns medicinska skäl, och tar ett beslut utifrån det.

– Jag har ont i ryggen och inte orkar jag hålla på att resa en hel dag med buss och tåg hit och dit. Jag fixar inte det, säger Gun Skalstad.

Om det var rätt och fel är svårt att säga. Men det var få som reste med linjerna, så det blev väldigt dyra resor per patient, trots att vi samordnade resorna med vanliga kollektivtrafiken.
Bijan Zainali (S)

Beslutet om att lägga ner Ronden fattades av det tidigare grönblåa styret i regionen. Beslutet möttes av kritik av bland andra Bijan Zainali (S) som då var regionråd i opposition.

– Vi accepterade det även om det fanns synpunkter. Vi ville att man skulle ordna någon ersättning för att tillgodose patienternas behov, men fick inget bra svar då, säger Bijan Zainali.

”Väldigt dyra resor”

I dag är han regionråd för Socialdemokraterna som sedan valet i höstas styr i minoritet tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Samtidigt är han ordförande för Västtrafik.

I dag är han kluven kring om det var rätt eller fel att lägga ner Ronden.

– Om det var rätt och fel är svårt att säga. Men det var få som reste med linjerna, så det blev väldigt dyra resor per patient, trots att vi samordnade resorna med vanliga kollektivtrafiken.

Att regionen skulle återuppta Ronden ser han inte som sannolikt.

– Som läget är just nu så är det inte det mest sannolika. Med tanke på ekonomin är det inte sannolikt att vi har möjlighet att ombesörja det.

Samtliga Rondenlinjer har nu upphört.
Samtliga Rondenlinjer har nu upphört. Foto: Eva Tranefeldt

En av regionpolitikerna som tagit strid för Ronden är Kerstin Brunnström (S). Efter att regionen fattat beslut om att avveckla Ronden lämnade hon in ett initiativärende där hon uppmanade hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma med information om hur alternativa lösningar till Ronden fungerat och hur informationen till invånarna som tidigare använt ronden kan förbättras.

– Vi fick ingen uppdatering kring det, säger Janette Olsson (S) som är ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, med ansvar för sjukresorna i regionen.

Hon var en av politikerna som i hälso- och sjukvårdsnämnden, varnade för effekterna av avvecklingen av Ronden, men har inte märkt av någon massiv kritik efter genomförandet.

– Du är nog den första som hör av sig om det. Det har nog varit mer i norra nämnden som de här frågorna har diskuterats.

Janette Olsson, ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, ser fram emot den utvärdering som ska ske i höst.
Janette Olsson, ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, ser fram emot den utvärdering som ska ske i höst. Foto: Thomas Kühnel

I samband med att Ronden togs bort lovade då ansvariga politiker att servicen till dem som nyttjade Ronden inte skulle försämras. Hur det blivit med den saken vill Janette Olsson inte uttala sig kring innan den utvärdering som ska genomföras under hösten är klar.

– När man gjorde förändringen ville man ge det lite tid och utvärdera det inom ett år.

Diskuteras det om något alternativ till kollektivtrafiken och sjukresetaxin, motsvarande Ronden?

– Jag har inte hört något om att det diskuteras något alternativ eller så.

Är det rimligt att en skör 85-åring ska göra flera byten och eventuellt också gå en bit för att ta sig till sitt sjukbesök?

– Det är klart att det är tufft om de upplever det så. Jag tycker absolut att de ska ta det till patientnämnden om de upplever det så.

– Det här måste fungera även för dem på landsbygden. Man ska kunna ta sig till sina vårdinrättningar, det är viktigt att det fungerar.

Sjukresor

En sjukresa är en resa mellan hemmet och en vårdgivare till exempel en läkare, sjukgymnast eller tandläkare. Sjukresa ska i första hand göras med kollektivtrafik.

Om man av hälsoskäl inte kan åka kollektivt eller med egen bil kan man ha rätt till sjukresetaxi, men då behövs ett reseintyg från vården eller ett kommunalt färdtjänsttillstånd som är registrerat hos sjukresor. Det är Västra Götalandsregionen som beslutar vilka resor som ska ersättas och vilken reseersättning som utgår.

Sjukresa ersätts inom hela länet till regionens vårdenheter och privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen. Ersättning betalas ut för sjukresan mellan bostaden där man är folkbokförd och den vårdenhet man besöker enligt Västra Götalandsregionens regelverk för sjukresor.

Ersättning lämnas för en del av dina resekostnader. En del av kostnaden, den så kallade egenavgiften, får man stå för själv beroende på färdsätt.

Resvägar

Exempel på reseförslag från Västtrafiks reseplanerare för resor från Åmål till Uddevalla, respektive Bäckefors en måndagsmorgon.

Åmål – Uddevalla

Förslag 1

05.40 – 06.12: Åmål station – Skåpakorset (Buss 775 mot Bengtsfors)

06.18 – 07.49: Skåpakorset – Uddevalla central (Buss 730 mot Uddevalla)

Gå elva minuter till Uddevalla sjukhus.

Förslag 2

7.10 – 8.05: Åmåls station – Trollhättans station, läge 2 (SJ Regional 351, tåg mot Göteborg).

Gå fyra minuter till Trollhättan resecentrum, läge 6

8.14 – 08.27: Trollhättan resecentrum, läge 6 – Trestad center, väg 44, läge B (Buss 860 mot Torp Terminalen)

08.30 – 08.47: Trestad center väg 44, läge B – Sjukhusentrén Uddevalla, läge C (Buss 673 mot Uddevalla sjukhus).

Gå två minuter till Uddevalla sjukhus.

Åmål – Bäckefors

Förslag 1

06.30 – 7.20: Åmål station – Brohögen, läge B (Buss 775 mot Ed)

Gå fem minuter till Brohögen, läge A.

07.28 – 07.49: Brohögen, läge A – Bäckefors terminal (Buss 730 mot Uddevalla)

07.49 – 07.51: Bäckefors terminal – Dalslands sjukhus väg 166 (Buss 700 mot Vänersborg).

Gå tolv minuter till Dalslands sjukhus.

Förslag 2

07.10 – 07.36: Åmål station – Mellerud station, läge 2 (SJ Regionaltåg 351 mot Göteborg).

Gå fyra minuter till Mellerud station, läge B.

07.52 – 08.12: Mellerud station, läge B – Dalslands sjukhus väg 166, läge A (Buss 700 mot Ed).

Gå tolv minuter till Dalslands sjukhus.

Artikeltaggar

ÅmålBijan ZainaliBussarDalslandKollektivtrafikSJSjukhusSjukresor Västra GötalandSocialdemokraternaTrafikUddevallaVårdVård och omsorgVästra GötalandsregionenVästtrafik

Så här jobbar PD med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.