Hoppa till huvudinnehållet

Billigare att behålla vitsippekullen

Publicerad:
Det blir mycket billigare att behålla vitsippekullen, anser insändarskribenten.
Det blir mycket billigare att behålla vitsippekullen, anser insändarskribenten. Foto: Andreas Dagström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Jag har funderat på hur kostnaderna kan se ut för nyetablering av köpcenter vid rondellen visavi Fågelmyren.

Kostnader köpcenter:

helt ny infrastruktur

avverkning av befintliga träd i naturområde

markberedning för plats åt "affärsladan"

bortsprängning av kullen

Sprängning trots grodorFynd av grodyngel hindrar troligen inte sprängning av vitsippekullenVitsippekullen har blivit en snackis

ny väg mellan Elisebergs förskola och befintlig rastplats, som kommer att trafikeras flera gånger om dagen

vändplats för denna väg bakom bostadsområdet som även får samma trafik

bullerplank till skydd för förskolan

iordningsställande av förskolans område med bland annat träd/grönområde

borttagning och rivning av befintlig busshållplats och återställande av den markytan

kostnad för ny busshållplats på annan plats

mer personal till förskolan behövs när de ska gå med barnen längs Patrongatan till annan plats

Kostnader Fågelmyren:

väsentligt mindre eller noll för infrastruktur som redan finns

ingen extra kostnad för förstörande av värdefulla, nu kända, naturvärden

ingen extra kostnad för sprängning av naturvårdskulle

ingen extra kostnad för att ta bort busshållplats

ingen extra kostnad för ny busshållplats

ingen extra kostnad för bullerplank

ingen extra kostnad för ny väg

ingen extra kostnad för iordningsställande av förskolans mark

ingen påverkan på värdet på befintliga bostadshus

ingen påverkan på personalstyrkan på förskolan

Kostnader som inte går att värdera i pengar:

naturvärden som försvinner och inte kan ersättas

Det är omöjligt att sätta pris på hur barnen, personalen, boende och miljö kommer att påverkas under byggnationstiden och fortsättningsvis, med avgaser och buller.

Barnen får ingen lugn och ro, några av de yngsta barnen behöver sova under dagen

Förskolebarnens och förskolepersonalens hälsa kommer att försämras på grund av att de kommer att utsättas för avgaser och buller flera gånger om dagen.

Enligt sunt förnuft och enkel matematik blir konsekvensen ur alla synpunkter att Fågelmyren ger lägst kostnader och därför är att föredra kostnadsmässigt, med tanke på kommunens kärva ekonomiska läge.

Dessutom räddas värdefulla naturtillgångar utan kostnad.

Vi som seriöst jobbar för att få behålla vitsippekullen anser inte att personangrepp mot politiker och tjänstemän gagnar vår sak. Vi vill kämpa på ett ärligt och demokratiskt sätt för denna viktiga fråga. Roligt att se så eniga politiker och snabba med reaktion (insändare i PD 16/5 2023).

Ingegerd Åhlstedt

Enad kommunstyrelse: Ja till yttrandefrihet – nej till personangrepp

Artikeltaggar

Åmåls kommunBostad och byggenDetaljplanerFågelmyrenFörskolorHandel