Hoppa till huvudinnehållet

Det gäller våra barns hälsa

Publicerad:
Grönområdet mellan rastplatsen och Elisebergs förskola behöver bevaras, menar insändarskribenten.
Grönområdet mellan rastplatsen och Elisebergs förskola behöver bevaras, menar insändarskribenten. Foto: Andreas Dagström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

”Rapport”, onsdag 14 juni 2023: Enligt Boverkets allmänna råd ska varje barn ha 40 kvadratmeter egen yta för utelek. Enligt Rapport har Boverket fått i uppdrag att ta fram en vägledning för kvalitativ, tillgänglig och hållbar gestaltning av förskolors och skolors fysiska miljö.Till exempel ska gårdarna ha inslag av natur, möjlighet till fri lek och tillgång till gröna miljöer.

Elisebergs förskola är beräknad för cirka 66 barn, därav 26 barn 1–3 år och 40 barn upp till 6 år.

Förskolan kan ha barn med särskilda behov, som kan behöva större plats. Beräkna också plats för personal i planeringen.

Elisebergs totala yta är cirka 4220 kvadratmeter och därav upptar byggnaden cirka 900 kvadratmeter.

För att genomföra planen med ”köplador” kommer cirka 500 kvadratmeter att försvinna för bygge av bullerplank, trädrad, samt väg för lossning och lastning till och från ”köpladorna”.

Forskning (2023) visar att förskolors totala storlek på friytor helst bör vara 3000 kvadratmeter.

Vikten av sol och skugga betonas, även god luftkvalitet. Bedömning av ljudkvalitén bör göras utifrån avstånd och påverkan från vägar och miljöförstörande verksamhet.

Råd till våra politiker: Gå in och läs Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och rörelse och utevistelse för förskolor. Bra läsning för föräldrar som har barn på Elisebergs förskola eller barn som ska placeras där.

Allt som står där påvisar tydligt att allt som våra kommunpolitiker tänker göra med ”Vitsippekullen” kommer att påverka barnens utemiljö mycket negativt.

Med detta sagt ska/bör våra politiker inse att ”Vitsippskullen” på grund av förskolans miljöbehov inte får förstöras.

Det gäller våra barns hälsa.

Ingegerd Åhlstedt

Göte Åhlstedt

Artikeltaggar

BarnBostad och byggenBoverketDetaljplanerFörskolorMiljö