Hoppa till huvudinnehållet

Anställningsstoppet: Vad vill de styrande partierna egentligen?

Publicerad:
”Utanförskap riskerar att ärvas”, skriver insändarskribenterna. Personerna på bilden har ingen koppling till texten./ARKIVBILD
”Utanförskap riskerar att ärvas”, skriver insändarskribenterna. Personerna på bilden har ingen koppling till texten./ARKIVBILD Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Efter sommarens uppehåll har de kommunala nämndernas arbete dragit i gång igen.

Under onsdagen sammanträdde kommunstyrelsen och tog beslut om anställningsstopp med start 1 september, men man hade varken i den politiska ledningen eller den centrala ledningsgruppen pratat ihop sig så pass att man kunde informera de två mest personaltäta nämnderna om detta, när dessa sammanträdde dagen efter.

Bättre kan ni, alliansen!

I torsdags förra veckan sammanträdde alltså välfärds- och arbetsmarknadsnämnden, VAN, och kultur- och utbildningsnämnden, KUN, var för sig, men hade ett gemensamt ärende på bordet. SKR, Sveriges kommuner och regioner, erbjuder ett tjugotal kommuner i Sverige att handleda och förmedla kontaktnät och stöttning till familjecentraler och arbetsmarknadsenheter som arbetar med familjer med utrikes härkomst. Det är ett riktat projekt som handlar om att stötta utrikesfödda kvinnor med barn 0-6 år i syfte att öka mödrarnas grad av egen försörjning.

I Åmål skulle det ske i samverkan mellan öppna förskolan och Jobbcentrum. På grund av att den styrande minoriteten nu inte tycks samtala med varandra eller ha någon gemensam viljeinriktning blir detta utvecklingsarbete inte av. Samma dag som VAN biföll projektet avslog KUN det, på grund av att minoritetsstyret inte är överens.

Miljöpartiet i Åmål tycker det här är olyckligt av flera skäl. Projektet skulle innebära att med handledning och stöttning utveckla befintlig verksamhet, något som är ovanligt för att vara projekt.

Förebyggande arbete ska ske i så tidiga åldrar som möjligt, och riktat mot familjer med barn i låg ålder. Utanförskap riskerar att ärvas. Denna möjlighet skulle gett Åmål en möjlighet att med externa ekonomiska medel förbättra ett arbete som är avgörande för Åmåls kommuns framtid: att fler vuxna kommer i egen försörjning.

Detta tackar nu minoritetsstyret nej till. Vad vill de styrande partierna egentligen?

Cajsa Branchetti Hallberg (MP)

ledamot av kultur- och utbildningsnämnden

Lotta Robertsson Harén (MP)

ledamot av välfärds- och arbetsmarknadsnämnden

Artikeltaggar

Cajsa Branchetti HallbergKommunstyrelsenKulturLotta Robertsson HarénMiljöpartietNämnderPolitikÅmålÅmåls kommunÖppna förskolan