Hoppa till huvudinnehållet

Fängelse i Åmål en möjlighet att stärka samhället

Publicerad:
I mitten av augusti presenterade Dalslandskommunerna, länsstyrelsen och Säffle komun ett fördjupat samarbeta kring fängelseplanerna i Åmål. Foto: Roger Pettersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till signaturen ”Skeptisk till politiska fängelseivrare” i PD 5/9:

Först och främst vill vi från Åmåls kommun tacka för dina frågor och synpunkter. För oss är det otroligt viktigt att dels vara transparenta med vår ambition om en nyetablering av en kriminalvårdsanstalt, och dels är det viktigt att vi i allra möjligaste mån har med oss medborgarna. För att hantera de nya utmaningarna och möjligheterna som en etablering medför är det viktigt att ha en öppen dialog mellan politiska beslutsfattare och medborgarna.

Med det sagt tycker vi det är viktigt att framhålla alla de positiva effekterna för samhället som en etablering för med sig.

För det första vill Åmål hjälpa till att lösa det problemet som bristen av fängelseplatser i Sverige utgör. Behovet av nya kriminalvårdsplatser i Sverige är skenande. Kriminalvården uppgav under våren 2023 att det kan krävas en fördubbling av kapaciteten i svenska fängelser. Åmåls kommun vill och kan vara med och bidra till att lösa detta samhällsproblem.

En etablering skulle skapa många nya arbetstillfällen, vilket i sin tur ökar välståndet och livskvaliteten för invånarna i Åmål. När en ny verksamhet, som i detta fall en kriminalvårdsanstalt, etablerar sig i området, öppnar det upp möjligheter för lokalbefolkningen att söka nya jobb. Det kan innebära att människor som tidigare varit arbetslösa eller behöver pendla långt för arbete har möjlighet att hitta sysselsättning närmare hemmet, och att fler väljer att pendla till Åmål för att arbeta.

Förutom att skapa arbetstillfällen kommer det också leda till ökad efterfrågan på olika tjänster och varor i området. Precis som beskrivs, kommer behovet av sjukvård, tandvård och andra serviceyrken öka när det kommer nya invånare och arbetskraft till Åmål. Om vi blir fler i Åmål ökar det också möjligheten att butiker överlever och vi kan undvika en minskning av serviceutbudet. Även efterfrågan av möjligheter till kulturupplevelser och rekreation kommer att stärkas. Detta kommer i sin tur stärka det lokala kultur- och föreningslivet och ge företag inom olika branscher möjlighet att växa och utvecklas.

Sammanfattningsvis kan en etablering som genererar fler jobb och ökar behovet av service i Åmål vara en möjlighet att stärka samhället och förbättra livskvaliteten för alla invånare. Genom att tidigt ta itu med de utmaningar som kommer med en eventuell etablering och maximera de positiva aspekterna kan Åmål fortsätta att utvecklas och växa som en blomstrande och välkomnande plats för alla.

Michael Karlsson (M)

kommunstyrelsens ordförande

Artikeltaggar

ÅmålArbeteArbetslöshetButikerKriminalvårdenMichael KarlssonNyetableringarPolitik