Hoppa till huvudinnehållet

Vitsippekullen i skottgluggen när Åmåls nya översiktsplan var ute på granskning

Publicerad:
Många yttranden om Åmåls nya översiktsplan berör vitsippekullen.
Många yttranden om Åmåls nya översiktsplan berör vitsippekullen. Foto: Andreas Dagström

De flesta yttrandena handlade om vitsippekullen när förslaget till ny översiktsplan för Åmåls kommun var ute på granskning. Många privatpersoner lade fram argument mot sprängning och butiksbygge.

Men sammantaget är responsen övervägande positiv.

I och med att detaljplaneprocessen för Åmål 4:1, den så kallade vitsippekullen pausades tappade kritiken mot det tänkta handelsområdet på platsen mycket av sin relevans. Skisserna och ritningarna som tidigare cirkulerat skrotades när exploatören fick ändrade förutsättningar att jobba efter.

Ändringen innebär också att granskningsutlåtandet till kommunens nya översiktsplan blir mer ljummet än vad det skulle ha varit för säg ett halvår seden. Merparten av yttrandena innehåller kritik mot en eventuell exploatering.

Ett axplock av alla vid det här laget välkända argumenten lyder:

– Förbipasserande trafikanter kommer knappast att lockas till ett besök i stadskärnan om vi har en ”ful” ”stormarknad” vid rondellen istället för den inbjudande miljön som finns där idag.

– Jag och många med mig av de boende på Forsbackagatan, Bruksgatan, Smedgatan och Patrongatan vill gärna se att skogen och den öppna marken får ligga orörd.

– Ska vi göra som Säffle? Där anlades handelsområdet i Guttane och och nu kan man se hur det påverkat Säffles centrum.

Kommunen visste inte heller att Åmål 4:1 skulle pausas när översiktsplan var ute på granskning. Svaret är därmed mest en redogörelse av dåvarande förutsättningar:

– Kommunstyrelsen beslutade 2021-12-01 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ändra gällande detaljplan för del av Åmål 4:1, intill rastplatsen vid E45. Ändringen innebär att området möjliggörs för handelsetablering. Beslutet fattades av dåvarande socialdemokratiska majoriteten och det var ett enigt beslut som alla partiet stod bakom. Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu utarbetat ett förslag till detaljplan för det aktuella området i enlighet med det politiska beslutet.

Samhällsbyggnadschef Björn Wennerström och plan- och bygglovsingenjör Fatima Åhl Sjöberg åkte runt i kommunen och berättade om planförslaget. Här i Mo bygdegård.
Samhällsbyggnadschef Björn Wennerström och plan- och bygglovsingenjör Fatima Åhl Sjöberg åkte runt i kommunen och berättade om planförslaget. Här i Mo bygdegård. Foto: Andreas Dagström

Andra yttranden från privatpersoner gäller bland annat badplatsen vid Knarrbysjön i Fengersfors (varför är inte den markerad som pågående grönområde och park?), Norra Viken (Ska det verkligen anläggas småbåtshamn där?) och nya äldreboende på Tjuke (borde det inte framgå av översiktsplanen att staden är tänkt att växa åt det hållet?).

Från berörda myndigheter framförs däremot ingen större kritik. Länsstyrelsen i Västra Götaland rekommenderar - och hörsammas - gällande förbättrad hantering av dag- och spillvatten, medan länsstyrelsen i Värmland yttrar sig utan erinran.

Inte heller Trafikverket, Luftfartsverket, Sveriges geologiska undersökning och Lantmäteriet har några invändningar. Däremot har LRF:s lokalavdelning i Åmål synpunkter på översiktsplanen vad gäller gröna områden:

– De gröna områdena hämmar utvecklingen av nya och befintlig verksamhet på landsbygden i kommunen, skriver LRF.

Syftet med översiktsplanen är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen.

Artikeltaggar

ÅmålBeslutBjörn WennerströmBostad och byggenDetaljplanerFinaviaGranskningarKommunstyrelsenLantmäterietLRFMoSäffleTrafikverket

Så här jobbar PD med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.