Hoppa till huvudinnehållet

Elever förtjänar mer friluftsliv i skolan

Publicerad:
Mer skoltimmar ute i det fria, vill insändarskribenterna se./ARKIVBILD
Mer skoltimmar ute i det fria, vill insändarskribenterna se./ARKIVBILD Foto: Martina Holmberg / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Tyvärr efterlevs det nationella målet för friluftsliv i skolan dåligt. Om den svenska traditionen att vistas fritt i naturen ska leva vidare måste mer göras, skriver Svenskt Friluftsliv och deras medlemsorganisationer.

Nya siffror visar att 84 procent av kommunerna i Västra Götaland antingen inte vet, eller inte har svarat på om man har gett sina idrottslärare möjlighet att fortbilda sig i friluftsfrågor. 69 procent genomför begränsade eller inga insatser för att stimulera friluftsliv i skolan. Dessutom saknar hälften av kommunerna en politiskt antagen friluftsplan.

Det är illa. Studier har visat att bristen på kunskap är ett hinder för att utöva friluftsliv. Därför är informationsöverföring om nyttan med friluftsliv och allemansrättens principer särskilt viktig i skolan, där vi når alla barn. Forskning visar att undervisning med inslag av fysisk aktivitet och vistelse i naturen ökar miljömedvetenheten, och främjar elevernas inlärning och prestationer även i teoretiska ämnen. Dessutom motverkas stillasittande och psykisk ohälsa.

Sverige har tio friluftspolitiska mål, men vid en utvärdering förra året konstaterades att det åttonde – ett rikt friluftsliv i skolan – inte efterlevs. Enligt Naturvårdsverket saknas också en nationell uppföljning av målet.

I grundskolan finns undervisning om allemansrätten med i kursplanernas centrala innehåll, men i praktiken har undervisningen om friluftsliv ändå en svag ställning. Klasserna är stora och många lärare kämpar med tidsbrist och indragna resurser. Samtidigt anser sex av tio kommunpolitiker i landet, att det är ett problem att det saknas kompetens hos lärare, ämnesövergripande friluftsundervisning och stöd från skolledningen.

Siffrorna visar tydligt att målet om ett rikt friluftsliv inte tillämpas i praktiken – det saknas både förutsättningar och uppföljning.

Därför uppmanar Svenskt Friluftsliv kommunerna att ge skolan de verktyg som krävs för att alla elever ska få kunskap om allemansrätten.

Ge skolorna förutsättningar att prioritera friluftskunskap och utomhusundervisning

Ge möjlighet till lärare att fortbilda sig i friluftsfrågor

Anta en friluftsplan med tydliga indikatorer som följs upp årligen

Att stärka friluftsundervisningen är en viktig pusselbit för att den svenska allemansrätten och traditionen med ett rikt friluftsliv ska leva vidare, så att även framtidens generationer kan njuta av vår vackra svenska natur.

Josefine Åhrman

generalsekreterare (GS) Svenskt Friluftsliv

Stina Rigbäck

föreningschef BirdLife Sverige

Kristina Ljungros

GS Friluftsfrämjandet

Sara Brunskog

GS Svenska Frisksportförbundet

Anette Almström Kovacic

ordförande Riksförbundet Hälsofrämjandet

Marika Markovits

ordförande riksförbundet Pilgrim i Sverige

Bodil Åström

GS Riksförbundet Sveriges 4H

Sten Frohm

GS Sportfiskarna

Christer Eriksson

ordförande Svenska Båtunionen

Dag Lidén

GS Svenska Jägarförbundet

Dag Johansson

GS Svenska Kanotförbundet

Kees de Jong

vd Svenska Kennelklubben

Fredrik Norén

GS Svenska Kryssarklubben

Mikael Olausson

GS Svenska Livräddningssällskapet

Susanne Maarup

förbundschef Svenska Orienteringsförbundet

Maria Ros Hjelm

GS Svenska Turistföreningen

Artikeltaggar

AllemansrättenBrunskogChrister ErikssonFriluftsfrämjandetFriluftslivFritid och livsstilLärareMarika MarkovitsNaturvårdsverketRiksförbundet HälsofrämjandetSkola och utbildningSvenska OrienteringsförbundetSvenskt FriluftslivUndervisning