Hoppa till huvudinnehållet

Höga vindkraftverk byggs i Fröskog – klagomål från närboende får avslag

Publicerad:
Reporter Andreas Dagström
Andreas Dagström
andreas.dagstrom@provinstidningen.se
Mark- och miljödomstolen avslår överklagande mot sex nya vindkraftverk i Fröskogstrakten.
Mark- och miljödomstolen avslår överklagande mot sex nya vindkraftverk i Fröskogstrakten. Foto: Annika Byrde

Sex nya vindkraftverk på upp till 200 meter ska byggas i Fröskog. En handfull närboende överklagade planen till mark- och miljödomstolen, efter att exploatören beviljats fem meters högre maxhöjd. Flera olika argument lades fram men rätten ser ingen anledning att upphäva ändringstillståndet.

Redan 2013 fick exploatören Fröskog Vindkraft AB tillstånd att uppföra sex vindkraftverk på fastigheten Kesebol 1:8 med intilliggande område. Efter det rådde länge tysthet kring projektet, men för snart ett år sedan, i november 2022 inkom en ansökan om ändringstillstånd från bolaget. De ville nu bygga lite högre, 200 meter i stället för 195.

Miljöprövningsdelegationen beviljade önskemålet, ett beslut som sedermera överklagats av sex privatpersoner med kopplingar till närområdet. Bland annat påtalas att vindkraft inte är ett effektivt energislag, att etableringen påverkar bygden, naturvärden och artrikedom på ett negativt sätt, samt att vindkraftsetableringen stridet mot kommunens vindbruksplan. Dessa ståndpunkter delas av fyra klagande, samtliga kvinnor med adress inom några kilometers radie från den tänkta kraftetableringen.

Kvinnorna ser även en risk för människors hälsa genom buller, reflexer och ljusstörningar. Särskilt lyfts personal och boende på Kristinedals HVB-hem.

Soldattorp mitt i parken

Övriga klagande är utsocknes män med koppling till bygden genom sommarboende och markägande.

Den ene skriver med hänvisning till beslutsunderlaget för det ursprungliga godkännandet:

– Påståendet att området saknar natur- och kulturvärden är fel – för att inte säga lögnaktigt.

Dels menar avsändaren att det bedrivs både jakt och fiske i området, dels ligger ett nyrenoverat soldattorp mitt i den önskade parken.

– Ett unikt monument över Fröskogs bidrag till Sveriges historia i bland annat 30-åriga kriget och stora nordiska kriget.

Vidare menar mannen att hans fritidshus blir osäljbart om vindkraftverken byggs.

För viktig fråga

Den andre mannen tar å sin sida fasta på juridiken. Han menar att miljöprövningsdelegationens beslut inte är förenligt med gällande lag och praxis, då det ur hans synvinkel baseras på en gammal tillstyrkan från Åmåls kommun:

– En kommunal nämnd, såsom kommunstyrelsen i det här fallet, saknar behörighet att fatta ett sådant beslut. Frågan är av större vikt för kommunen, skriver mannen, som anser att ärendet borde tas till kommunfullmäktige.

Ingen tillräcklig olägenhet

Mark- och miljödomstolen konstaterar att de klagande visserligen bor relativt nära den tänkta vindparken, men för flera handlar det ändå om avstånd som inte per automatik gör dem till sakägare. Denna gräns sätts enligt gängse praxis någonstans kring 1,6 – 3 kilometer från parken.

– Med hänsyn till avståndet mellan de klagandes bostäder och vindkraftparken bedömer mark- och miljödomstolen att de olägenheter som klagande kan komma att utsättas för inte är av sådan omfattning att de kan anses grunda klagorätt, står det i domen.

Ser inte tillräckliga skäl

Mer gehör får mannen som befarar värdeminskning på sitt sommarboende. Han anses vara klagoberättigad, likaså den andre mannen, som äger angränsande fastigheter. Däremot köper inte domstolen argumentationen att tillståndet borde upphävas eftersom den bygger på en gammal tillstyrkan från kommunen. En ny tillstyrkan gavs nämligen av bygg- och miljönämnden i januari i år.

Sammanfattningsvis anses det inte föreligga skäl att upphäva beslutet om ändringstillstånd för de sex planerade vindkraftverken.

Artikeltaggar

BeslutFastigheterFröskogKristinedalPolitikVindkraftÅmåls kommunÖverklaganden

Så här jobbar PD med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.