Hoppa till huvudinnehållet

Låt oss slipa på argumenten

Publicerad:
”Låt oss  invänta utredningar så att vi kan slipa våra argument” , skriver miljöpartisten Mikael Nilsson som svar på Per Engers insändare om vitsippekullen.
”Låt oss invänta utredningar så att vi kan slipa våra argument” , skriver miljöpartisten Mikael Nilsson som svar på Per Engers insändare om vitsippekullen. Foto: Andreas Dagström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar på Per Engers insändare i PD 18/11: ”Tjänstemän och politiker ’tror’ att de gör nåt bra”.

Det var en skarp insändare som du fick publicerad i lördagens PD, Per Enger. Jag håller med om mycket i det du skriver, men det finns också saker som jag inte håller med om.

Miljöpartiet i Åmål har varit tydliga med att vi anser att en byggnation på vitsippekullen är en dålig idé. Det finns flera skäl till det. En anledning är den överhängande risken för buller som blir med den typen av byggnation så nära intill en förskola. Den trygga och lugna miljön som barnen har nu kommer tydligt att förändras. Det ser vi inte som en positiv utveckling.

En annan anledning till vårt ställningstagande är att vi behöver fler gröna ytor – och inte färre – i vår stadsbild. Förutom att fungera som en ren bullervall för de boende i närområdet så har gröna stråk en positiv miljöpåverkan i sitt närområde med bättre luft, lägre ljudnivåer och en ökad biologisk mångfald som följd.

Att Åmål har en utmaning i att skapa arbetstillfällen är ett faktum. Det har vi tagit under beaktning när vi gjort vårt ställningstagande. Dock tror vi att antalet arbetstillfällen inte kan väga upp det ingrepp som skulle behöva göras. Så långt är vi överens.

Med dessa ställningstaganden som grund så valde jag vid det senaste kommunstyrelsesammanträdet att yrka på avslag på det förslag till förlängning av exploateringsavtal som låg på bordet. Tyvärr var jag den enda ledamoten som stödde avslaget. Vitsippekullen engagerar och ofta möter jag invånare som vill diskutera detta med mig, både människor som håller med mig och meningsmotståndare. Och jag försöker ta mig tid för att prata med alla. Jag känner mig verkligen inte som en nickedocka.

Nu är beslutet om en förlängning av exploateringsavtalet fattat. Låt oss nu invänta naturvärdesinventeringar, samrådshandlingar och utredningar så att vi kan slipa våra argument för att på bästa sätt möta ett eventuellt förslag om byggnation.

Mikael Nilsson (MP)

Artikeltaggar

ÅmålBiologisk mångfaldByggnationFörskolorMikael NilssonMiljöpartietPer EngerSamhälleUtredningar