Hoppa till huvudinnehållet

Beslutsfattarna borde vara lyhörda för opinionen

Publicerad:
”Denna lilla kulle med sina gamla träd har stått emot alla stormar under årtionden”, skriver insändarskribenterna om den så kallade vitsippekullen i Åmål./ARKIVBILD
”Denna lilla kulle med sina gamla träd har stått emot alla stormar under årtionden”, skriver insändarskribenterna om den så kallade vitsippekullen i Åmål./ARKIVBILD Foto: Andreas Dagström

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I PD den 7/11 2023 finns en artikel med rubriken ”Exploatören föreslås få längre tid på sig”.

I avsnittet med underrubriken: ”Gynnar övriga butiker” står det att samhällsbyggnadschefen Björn Wennerström och kommundirektör Jan-Erik Samuelsson står bakom tjänsteskrivelsen där stycket om måluppfyllelse lyder: ”Ett framgångsrikt näringsliv är en grundförutsättning för kommunens tillväxt, fler butiksetableringar medför ett utökat sortiment av varor som bidrar till att kommunens invånare kan utföra sina inköp på hemmaplan, samt att det bidrar till att locka hit kunder från andra kommuner, vilket gynnar övriga butiker i kommunen.”

Denna måluppfyllelse är bra utformad och helt i samklang med vad vi tycker. Vad vi går emot är att man inte finner en bättre lämpad plats för en etablering än på vitsippekullen som omgärdas av Åmålsån, E45, Drottninggatan, bebyggelse och förskola.

Under de två senaste åren har otaliga insändare i PD visat på det olämpliga i att etablera sig på kullen. Argumenten spänner över allt ifrån stora naturvärden, påverkan för närboende och förskola, till butiksdöd i centrala Åmål.

Denna lilla kulle med sina gamla träd har stått emot alla stormar under årtionden. I TV4-nyheterna klockan 22 den 14/8 2023 tog man upp det viktiga för varje kommun med att ha kvar så mycket grön yta som möjligt inför framtida klimatförändringar med extrema skyfall och hårda vindar. Man visar bland annat på den stora mängd vatten som träden tar upp.

Vi har gott om tomma lokaler i centrum och på Fågelmyren som kan komma att tas i bruk. Dessutom kan man fortsätta att utveckla Fågelmyren och angränsande områden där möjligheterna för tillväxt är goda.

Med över 2000 namnunderskrifter visar man väl att motståndet är stort för en etablering på vitsippekullen. Beslutsfattarna i Åmål borde vara lyhörda för den opinion som kommit till uttryck via namninsamlingar, brev till kommunen och på insändarsidorna i PD.

Lars Wilhelmsson

Rose-Marie Larsson, sakägare

Rolf Lindström

Claes Månsson, sakägare

Jüri Krabo

Seth Gustafsson, sakägare

Magnus Wikstrand, sakägare

Hans Lagerqvist, sakägare

Claes Gunne Fransson, sakägare

Artikeltaggar

Björn WennerströmButikerClaes MånssonFågelmyrenFörskolorHandelJan-Erik SamuelssonNäringslivTillväxtÅmålÅmålsån